Annet

Prosjektstyring og CRM

som resultatProsjektstyring i eWay-CRM

 

Vi har fra tid til annen besøk på våre web-sider av folk som er på utkikk etter et prosjektstyringssystem. Det er hyggelig og litt spennende fordi det er vel ikke helt naturlig å tenke seg at man kan styre prosjekter i et CRM-system.

eWay-CRM gir seg ikke ut for å være verdens mest avanserte prosjektstyringsverktøy. Likevel tilbyr prosjektmodulen i eWay-CRM muligheten til å administrere hele livssyklusen til et prosjekt.

 

Vi bruker eWay-CRM

 

Vi bruker selvfølgelig eWay-CRM internt i vår bedrift og vi benytter oss av prosjektmodulen. Hos oss behandles en potensiell kunde i første omgang som en salgsmulighet. Denne salgsmuligheten går over til å bli en kunde (et Firma og en Kontakt) når vi forhåpentligvis skriver en kontrakt. Da starter vi samtidig et Prosjekt for denne kunden og der har vi full oversikt over hva vi har levert kunden og når vi gjorde det.

Complex

Arbeidsflyt - Workflow

 

Som prosjektlederens beste venn støtter denne modulen predefinerte arbeidsflyter (workflows) som sikrer at bedriftens interne prosedyrer følges. Du kan opprette egendefinerte arbeidsflyter og det er også mulig å knytte enkle hendelser til de forskjellige stegene i en arbeidsflyt. Du kan f.eks. sette opp at det automatisk sendes en e-post til prosjektdeltakere når et prosjekt endrer status.

 

Task Solver

Ser mer om arbeidsflyt her: Hvordan opprette en arbeidsflyt

 

Journaler

 

Prosjektdeltakerne kan opprette prosjektjournaler for hvert prosjekt, slik at man kan lære av sine feil og unngå å gjøre samme feil senere i et lignende prosjekt. Prosjektleder har fullstendig oversikt over alle prosjekter som han eller hun leder.

 

Dokumenter og E-post

 

Du kan knytte dokumenter som tilbud, kontrakter, møtereferater etc. til et prosjekt i eWay-CRM. Du vil også ha fullstendig oversikt over all inngående og utgående e-post. Slutt på all videresending av e-post. Alle prosjektdeltakeres e-post kan vises ett sentralt sted.

 

Rapporter

 

Modulen gir deg rask oversikt over både estimerte og virkelige prosjektverdier og holder orden på prosjektdeltakernes kostnader. For å effektivisere dine oppgaver som prosjektleder ytterligere blir prosjektdata samlet i predefinerte rapporter som blir gjort tilgjengelige i rapportmodulen. Disse rapportene sammenligner individuelle prosjekter, prosjektleders effektivitet og deltakernes produktivitet.

Report in eWay-CRM

 

Du finner mer om prosjektstyring i eWay-CRM her: Hvordan bruke eWay-CRM

 

Stein Eksveen
30. 1. 2020
Del: