Annet

Hva er prisen på et CRM-system?

Hva er den faktiske prisen på et CRM-system?

Dette blir vel neste som å spørre om "Hvor lang er en tråd?", men vi kan likevel si noe om kostnadene som er involvert.

 

Installasjon:

Det er selvfølgelig helt normalt og nødvendig å ta betalt for installasjon, som ofte må gjøres av leverandørens konsulenter, for bl.a. å dekke kostnadene ved markedsføring og salg.

eWay-CRM

Installeres av kunden i MS Outlook og det er ikke noen kostnader forbundet med dette. Skulle du velge å kjøre eWay-CRM på egen maskinvare, så hjelper vi deg med installasjonen for NOK 1000,- , dersom du har behov for det.

 

Lisens:

Det er svært vanlig å betale for en lisens pr. bruker. Dette er gjerne en månedlig eller årlig kostnad.

eWay-CRM

Her kan du velge mellom en månedlig lisenskostnad pr. bruker og en livstidslisens pr. bruker, hvor du betaler for systemet ved inngåelse av kontrakt.

 

Opplæring:

Mange av dagens større CRM-systemer er komplekse og du vil ofte ha behov for mye opplæring.

eWay-CRM

Systemet kan brukes som det er rett ut av boksen og krever ofte ingen opplæring. Vi tilbyr derimot opplæring der det er behov eller ønske om det. Det gjøres via Skype og består gjerne av 2 sesjoner på hver to timer til en pris på NOK 3000,- pr. sesjon for opp til 10 brukere.

 

Bindingstid:

Det er vanlig å opererer med bindingstid. Denne kan være lang for større CRM-systemer. Det må til for at man skal kunne tjene på salget. Dersom du ikke passer på oppsigelsestiden kan du fort bli sittende med et CRM-system, som du ikke lenger vil ha, i lang tid.

eWay-CRM

Et månedlig abonnement som kan sies opp med 1 måneds varsel.

 

Maskinvare/Lagringsplass:

Noen systemer må installeres på egen maskinvare. Dersom du ikke allerede har maskinvaren og kompetansen så vil dette kunne være en stor, ekstra kostnad. Lagringsplass vil også kunne være en ekstra kostnad ved skybaserte løsninger.

eWay-CRM

Et månedlig abonnement vil koste NOK 230,- pr. bruker pr. måned. Da er lisensen, 10 GB lagringsplass, backup, support og oppdateringer inkludert. Skulle du velge å kjøpe en livstidslisens så betales den med en engangssum på NOK 3900,- pr. bruker og 15% av den totale lisensavgiften pr. år for feilretting og oppdateringer.

 

Modulpriser:

Noen CRM-systemer selges med en pris for hver modul. Man kan da kjøpe f.eks. en basispakke i første omgang og deretter utvide med nye moduler/funksjoner ved behov.

eWay-CRM

Systemet er et komplett CRM-system hvor alle moduler er inkludert. Ingen skjulte kostnader.

Stein Eksveen
8. 10. 2019
Del: