Tips

Hvordan Endre Verdi i Relasjonsfelt i eWay-CRM

VISSTE DU AT...

...du i eWay-CRM enkelt kan endre verdi i relasjonsfelt når du oppretter et nytt element? Slette eller ikke slette? Det er spørsmålet. Det kan hende at du ønsker å beholde forbindelsen/relasjonen til det opprinnelige elementet når du endrer verdi i et relasjonsfelt. Du kan sette opp om du ønsker å ta i bruk denne funksjonaliteten eller ikke for din bedrift under Systemadministrasjon - Globale Innstillinger - Hoved - Keep Relation Between Items When Superior Item Is Being Changed.

Se våre Ressurser for mer detaljert informasjon.
Vær effektiv! Med eWay-CRM.
Stein Eksveen
14. 9. 2020
Del: