Tips

Hvordan utheve celler i en liste i eWay-CRM

VISSTE DU AT...

...du i eWay-CRM kan utheve celler? Det er enkelt om du følger disse trinnene:

  1. Høyreklikk på den kolonnen hvor du ønsker å utheve celler.
  2. Velg Betinget formatering.
  3. Gå til Highlight Cell Rules og velg f.eks. Mindre enn...
  4. Legg inn betingelsen; f.eks. at du ønsker å utheve alle Salgsmuligheter som har minde enn 10% sjanse for å lykkes. I kolonnen Sansynlighet velger du da Highlight Cell Rules - Mindre enn og legger inn 10 for prosent, velger Rød tekst og krysser av for Bruk formatering på en hel rad.
  5. Bekreft betingelsene. Alle celler/rader som oppfyller betingelsene vil nå være uthevet.

Se våre Ressurser for mer detaljert informasjon.

Vær effektiv! Med eWay-CRM.

 

Stein Eksveen
26. 10. 2020
Del: