Tips

Hvordan Tilpasse Outlook-båndet for utvidet eWay-CRM verktøylinje

VISSTE DU AT...

...du enkelt kan tilpasse Outlook-båndet for å gi mere plass til eWay-CRMs verktøylinje? Kanskje har du ikke nok plass i båndet slik at elementene for eWay-CRM blir minimert. Det kan f.eks. være E-post, Kontakter, Oppgaver eller Kalender. Du kan tilpasse Outlook-båndet ved å følge disse trinnene:

  1. Gå til Fil.
  2. Velg Alternativer og klikk på Tilpass båndet.
  3. På høyre side velger du hvilke elementer du ønsker å fjerne; f.eks. under Hjem (E-post) eller Hjem (Kontakter).
  4. Bare klikk på elementet og klikk deretter på Fjern.
  5. Når endringen er gjort vil du se at båndet er enklere å bruke igjen.

Se våre Ressurser for mer detaljert informasjon.

Vær effektiv! Med eWay-CRM.

Stein Eksveen
20. 12. 2020
Del: