Tips

Hvordan Opprette Regelmessige Oppgaver i eWay-CRM

VISSTE DU AT...

...du kan opprette regelmessige oppgaver i eWay-CRM? Oppgavene kan settes opp med daglig, ukentlig, månedlig eller årlig gjentakelse. En økonomimedarbeider kan f.eks. sette opp en oppgave for utbetaling av lønn, som flyttes til neste måned når den er utført. Hvordan du gjør det?

  1. Åpne oppgaven og fyll ut startdato.
  2. Klikk på knappen Regelmessighet på oppgavekortet.
  3. Fyll ut mønster for regelmessighet. Først frekvensen (daglig/ukentlig/månedlig/årlig) og så dato.
  4. Til slutt velger du når oppgaven skal avsluttes. På en bestemt dato, etter et visst antall gjentakelser eller uten sluttdato. Klikk deretter OK.

 

Se våre Ressurser for mer detaljert informasjon.

Vær effektiv! Med eWay-CRM.

Stein Eksveen
3. 5. 2021
Del: