Tips

Hvordan Definere Oppgaver i Neste Steg

VISSTE DU AT...

...du kan definere forskjellige typer oppgaver i Neste Steg i eWay-CRM? Kolonnen Neste Steg i modulene Firmaer, Kontakter, Salgsmuligheter og Prosjekter forteller deg når den neste planlagte oppfølgingsoppgaven skal inntreffe. Med det nye parametere kan du bestemme hvilken type oppgave som skal endre verdien i feltet Neste Steg. Du kan benytte interne oppgavetyper som ikke er relatert til kundene dine.

Se våre Ressurser for mer detaljert informasjon.
Vær effektiv! Med eWay-CRM.
Stein Eksveen
6. 9. 2020
Del: