Tips

Hvordan Konvertere E-post til Oppgave i eWay-CRM

VISSTE DU AT...
...du i eWay-CRM raskt kan konvertere e-post til oppgave? Det er to måter å gjøre det på; bare følg disse stegene:

 

Opsjon 1 - Flagging av e-post

    1. Klikk på en e-post.
    2. Klikk på I dag, I morgen eller Egendefiner i Outlook båndet avhengig av når du ønsker at oppgaven skal utføres.
    3. Oppgaven vil deretter ligge i modulen Oppgaver.
Opsjon 2 - Konvertere en e-post til en oppgave
    1. Høyreklikk på en e-post og velg Konverter til oppgave.
    2. En ny oppgave vil vise seg. Du kan der spesifisere f.eks. planlagt slutt og lagre oppgaven.

 

Se våre Ressurser for mer detaljert informasjon.

Vær effektiv! Med eWay-CRM.

Stein Eksveen
4. 12. 2020
Del: