Tips

Hvordan kategorisere elementer i eWay-CRM direkte på elementkortet

VISSTE DU AT...

... du i eWay-CRM kan kategorisere elementer direkte på elementkortet ? Du gjør det på denne måten:

  1. Åpne et element.
  2. I hovedbåndet i eWay-CRM finner du en ny knapp Kategoriser.
  3. Klikk på den og velg en kategori.

Det kan ikke være enklere enn det.

Se våre Ressurser for mer detaljert informasjon.
Vær effektiv! Med eWay-CRM.

 

Stein Eksveen
7. 6. 2020
Del: