Tips

Hvordan Forhåndsvise Bildefiler i En Liste

VISSTE DU AT...

...du i eWay-CRM kan forhåndsvise bildefiler i en liste over dokumenter? Kanskje ønsker du ikke å se hele dokumentet. Kanskje ønsker du bare å sjekke hvilket dokument det er. Det er enkelt. Bare gjør følgende:

  1. Høyreklikk på en kolonnetittel i dokumentlisten og klikk på Feltvelger.
  2. Finn feltet Forhåndsvisning. Dra og slipp det over listen.
  3. Du kan nå se en forhåndsvisning av bildefilen i den nye kolonnen (kun BMP, GIF, JPG/JPEG, PNG, og TIFF/TIFV).

Se våre Ressurser for mer detaljert informasjon.

Vær effektiv! Med eWay-CRM.

Stein Eksveen
16. 11. 2020
Del: