Tips

Hvordan Enkelt Endre Eier i eWay-CRM

VISSTE DU AT...

...du i eWay-CRM enkelt kan endre eier av elementer som f.eks. salgsmuligheter, oppgaver og prosjekter? Kanskje har du behov for å delegere en salgsmulighet til en av dine kolleger. Da kan du bare endre navnet på eieren av salgsmuligheten. Det er enkelt dersom du følgere disse stegene:

  1. Åpne salgsmuliheten hvor du ønsker å endre eier.
  2. Klikk på navnet til eieren nederst til venstre.
  3. Velg Endre.
  4. Velg ny eier fra listen og bekreft endringen.

Se våre Ressurser for mer detaljert informasjon.

Vær effektiv! Med eWay-CRM.

Stein Eksveen
28. 10. 2020
Del: