Tips

Hvordan E-post Sendt Fra Konvertert Salgsmulighet Automatisk Blir Relatert til Prosjektet

VISSTE DU AT...

...e-post som er send fra en konvertert salgsmulighet automatisk blir relatert til prosjektet? Det betyr at vi nå automatisk knytter e -posten til prosjektet dersom du sender en e-post fra en salgsmulighet som allerede er konvertert til et prosjekt, slik at du finner den der også.

It's easy.

 

Se våre Ressurser for mer detaljert informasjon.
Vær effektiv! Med eWay-CRM.
Stein Eksveen
20. 9. 2020
Del: