Tips

Hvordan Enkelt Dra og Slippe Dokumenter eller E-post over Elementdialogen

VISST DU AT...

...du enkelt kan dra og slippe dokumenter og e-post i eWay-CRM over elementdialogen ? Har du behov for å lagre dokumenter og e-post i eWay-CRM og ønsker å kunne "dra-og-slippe"? Nå kan du slippe dokumenter/e-post hvor som helst i måldialogen. eWay-CRM gjenkjenner automatisk hva du ønsker å lagre og lagrer det på riktig sted.

Se våre Ressurser for mer detaljert informasjon.
Vær effektiv! Med eWay-CRM.

 

Stein Eksveen
18. 6. 2020
Del: