Tips

6 CRM-utfordringer som løses med eWay-CRM

MS Excel og MS Word til CRM?

Et CRM-systemer er ment å gi deg oversikt over alle salgsmuligheter, kunder og all kommunikasjon med disse kundene, samt planlegging og gjennomføring av oppfølgingsoppgaver. Administrasjon av salg, prosjekter og markedsføringsaktiviteter er også en viktig del av CRM.

For mange kan det til å begynne med være nok med et regneark i Excel, dokumenter i Word og et e-postsystem, men hva når det begynner å knake i sammenføyningene? Når mengden informasjon blir så stor at du ikke lenger har oversikten? Når kundene ikke får den behandlingen de fortjener fordi du ikke har tid?

security-1

Her er 6 CRM-utfordringer som løses med eWay-CRM.

  1. Kundene og kontaktene dine ligger i Excel. Disse må legges inn og administreres manuelt. Det kan være vanskelig å holde styr på hvilke kontakter som hører til hvilke kunder.

I eWay-CRM kan du konvertere e-post til kontakter eller du kan importere kunder og kontakter via Excel. Du har full oversikt over alle firmaer med alle tilhørende kontakter.

Contact Created From Email

  1. Malene for de dokumentene som du sender til kundene dine ligger i Word. Når du har fylt ut dokumentene og sendt de til kunden, så har du ingen forbindelse mellom kunde og dokument. For å finne tilbake må du finne folderen, for så å lete etter et dokument som du ikke husker navnet på. Eller datoen når det ble opprettet.

 

I eWay-CRM blir alle dokumenter knyttet til en kunde, kontakt, prosjekt eller markedsføringsaktivitet. Slå opp kunden og all informasjon ligger i HUB’n (Infosenteret).

 

eWay-CRM HUB

  1. Du sender e-post til kundene dine og mottar e-post fra dem. Det er ingen forbindelse mellom kunderegisteret i Excel og e-post. Heller ikke mellom dokumenter og e-post.

 

I eWay-CRM ligger e-post og dokumenter lagret pent og pyntelig på kunden.

 

eWay-CRM HUB

  1. Du vil gjerne ha en påminnelse om å ringe kunden. Det kan du sett opp i e-postsystemet eller kalenderen, men du må gjøre det manuelt og det er ingen forbindelse til dokumenter eller historikk.

 

I eWay-CRM kan du opprette en påminnelse i det øyeblikket du sender et dokument eller en e-post til en kunde og denne lagres på kunden, sammen med all historikk.

Set Reminder

  1. Du blir oppringt av en kunde som var hos deg for 2 dager siden. Han vil gjerne gjøre om noe på bestillingen. Hvor er bestillingen? Ikke i Excel, for så langt har du ennå ikke kommet. Bestillingen, papirkladden, ligger i kurven for ting som skal gjøres.

 

I eWay-CRM går du enkelt inn på kunden, mens kunden er tilstede eller på telefonen, henter opp malen for bestilling og fyller ut denne. Den lagres så på kunden. Når kunden ringer om 2 dager plukker du bestillingen enkelt opp igjen i systemet.

Fill Values of Bookkeeping Record

  1. Du møter en potensiell kunde på flyet og du får et visittkort. Flott; det kan du legge inn i Excel når du er på kontoret igjen. Ikke glem det! Hva var det kunden sa om å ta kontakt?

eWay-CRM virker offline, på mobilen eller nettbrett. Legg inn den potensielle kunden og notater, mens du er på farta. Det synkroniseres med server når du kommer på nett. Kollegene dine har all informasjonen tilgjengelig allerede før du er tilbake på kontoret.

eWay-CRM installeres inne i Outlook. Den utnytter all funksjonalitet i Outlook og opptrer som en del av Outlook. Hvorfor skal du da kjøpe et frittstående CRM-system dersom du allerede har investert i Outlook … og MS Office for den saks skyld?

 

Stein Eksveen
29. 1. 2020
Del: