Nyheter

Knytt dine nettsider til eWay-CRM!

Alle brukere av eWay-CRM som lager nettsider med WordPress kan benytte en synkroniseringsbro mellom de to systemene. Dette synkroniseringsverktøyet kopierer automatisk data fra et nettskjema til CRM-systemet.

WordPress plattformen med en markedsandel på over 50% er det mest populære CMS-systemet (publiseringssystemet). Dette er grunnen til at vi velger å integrere det med eWay-CRM.

Sammenligning av markedsandel for de mest populære CMS-systemene i 2010 and 2017.
Kilde:
OpenSourceCMS.com

 

Det mest populære programvareutvidelsen (plug-in) i det mest populære CMS-systemet

WordPress tilbyr en lang rekke programvareutvidelser og systemer. Både betalbare og gratis. En av de mest populære utvidelsene er Contact Form 7 som gjøre deg i stand til å lage interaktive nettskjemaer.

Denne utvidelsen hjelper deg med å lage et kontaktskjema på nettsiden din som besøkende kan bruke til å sende deg informasjon om sitt behov eller komme med spørsmål til din bedrift. Når kontaktskjemaet er fyllt ut vil den seneste utvidelsen til eWay-CRM automatisk opprette en salgsmulighet. Ansvarlig selger finner alle data i eWay-CRM og kan sette i gang salgsprosessen.

 

Få nye salgsmuligheter hele tiden

Teknisk sett er denne utvidelsen å se på som en hver annen utvidelse som blir tilbudt på WordPress platformen. Nå kan alle brukere av eWay-CRM, som benytter WordPress og dennes aktive Contact Form 7 på sin nettside, installere eWay-CRM Extension for Contact Form 7. Slik kan de følge med på et økende antall salgsmuligheter som et resultat av aktiviteter på deres nettsider.

Når en besøkende til nettsiden fyller ut et kontaktskjema, blir en ny salgsmulighet automatisk opprettet i eWay-CRM. Salgsmuligheten vil inneholde navn, e-postadresse og melding som er lagt inn av den besøkende i kontaktskjemaet.

Så langt støtter eway-CRM kun et WordPress kontaktskjema; Contact Form 7. I henhold til intern statistikk hos WordPress er deres verktøy det mest populære når man oppretter nye nettskjemaer.

Contact Form 7 har dobbelt så mange nedlastinger sammenlignet med andre lignende verktøy.

 

Utvidelse som et eksempel på ubegrensede muligheter

eWay-CRM CTO Roman Stefko tror i dette tilfellet ikke at kompabilitet med forskjellige verktøy er begrenset av en programvareversjon. “Tallet 7 i navnet på verktøyet Contact Form 7 er ikke et versjonsnummer, men en del av programnavnet,“ forklarer Roman.

Utviklerne av eWay-CRM har benyttet lignende verktøy i WordPress i mange år. Avgjørelsen om å gjøre denne tilgjengelig for kunder var basert på kundenes ønske om en slik løsning. “Vi har lenge forsøkt  å presentere mulighetene som finnes i vår API ved å gi eksempler på hvordan dette kan utnyttes. Derfor er våre verktøy "open-source" og koden gjøres gratis tilgjengelig på GitHub serveren. På den måten demonstrerer vi de ubegrensede mulighetene for hvordan man kan utnytte eWay-CRM gjennom API,“ forklarer Roman om bakgrunnen for det nye verktøyet.

Roman StefkoRoman Stefko

 

Ta vare på eget og dine kollegers arbeid, og integrer nettsidene dine med eWay-CRM.
Vær effektiv. Med eWay-CRM!

Stein Eksveen
27. 9. 2019
Del: