Med Outlook og eWay-CRM får du full kontroll på prosjektene dine.

 

eWay-CRM tar ikke sikte på å være et veldig avansert og omfattende system for prosjektstyring. Likevel vil det kunne være akkurat det systemet som din bedrift har behov for. Hvordan du bruker systemet er helt opp til deg. Du kan starte direkte med å opprette et prosjekt eller du kan starte med en salgsmulighet, som konverteres til et prosjekt når du har skrevet en kontrakt med kunden. eWay-CRM har da opprettet en relasjon mellom salgsmuligheten/kunden og prosjektet, og alle avdelinger har tilgang til all informasjonen (møtereferat, telefonsamtaler, e-post, dokumenter etc.) om prosjektet selv etter at salget er i boks.

Bruk arbeidsflyter som er tilpasset din virksomhet.

Du kan selv opprette forskjellige typer arbeidsflyter som er tilpasset prosessene og reglene i din bedrift, slik at du er sikker på at alle i bedriften jobber på samme måte, mot samme mål. Det er også mulig å opprette automatiske oppgaver for forskjellige steg i prosessen; f.eks. at det skal sendes en e-post til prosjektdeltakere når et prosjekt endrer status.

Prosjektdeltakere, roller og påminnelser.

Du kan enkelt definere hvem som skal delta i et prosjekt og tildele roller og ansvar. Planlegg oppgaver for prosjektdeltakere ved bruk av både eWay-CRM og Microsoft Outlook. De jobber godt sammen. Prosjektkalanderen er knyttet direkte til din Outlook kalender. Alle viktige hendelser blir automatisk synkronisert og delt. All viktig informasjon (møtereferat, telefonsamtaler, e-post, dokumenter etc.) deles enkelt med alle prosjektdeltakere.

Ta en nærmere titt her: Prosjektstyring i Outlook med eWay-CRM.

 

Stein Eksveen
13. 11. 2019
Del: