Bedrift

5 tips for å bygge bro mellom markedsføringsavdelingen og salgsavdelingen

En av en bedrifts største utfordringer er at det er en avgrunn mellom salgsavdelingen og markedsføringsavdelingen. Man glemmer ofte denne avgrunnen selv om man forfekter at kommunikasjon er nøkkelen. Som et resultat blir det største målet for selgere og markedsførere å avdekke måter å bygge en bro  over denne avgrunnen. Nedenfor finner du 5 tips for hvordan du kan gjøre dette. 

Ha møter

En av de første stegene for å bygge bro mellom disse avdelingene bør være å ha møter. Sett av tid til å ha møter hvor begge avdelinger er med på å planlegge en strategi for hvordan dere skal skaffe og holde på nye kunder. Dette gjøre at begge avdelinger har et felles mål og at man unngår feilkommunikasjon.

 

Skap innhold med verdi

Det selgere ofte vil ha fra markedsførere er salgsmuligheter. Det har vist seg at markedsførere som skaper innhold med verdi oftere klarer å generere slike salgsmuligheter. Som et resultat ser vi at innhold som skiller deg fra konkurrentene og som samtidig gir verdi til potensielle kunder, er svære verdifullt. Interaktivt innhold og kampanjer i sosiale medier kan hjelpe til med å produsere disse salgsmulighetene, til stor hjelp for selgerne. Upersonlige innhold derimot, som kun er ment for hvermansen, vil ikke føre til noe positivt, hverken for selgerne dine eller kundene dine.

 

Bruk et CRM-system (system for kunderelasjonshåndtering)

Et CRM-system kan være fornuftig for markedsførere, selv om det vanligvis er sett på som et system for salgsavdeligen. Det kan være lurt å gi markedsførere tilgang til CRM-systemet dersom man forsøker å bygge bro mellom salgsavdeligen og markedsføringsavdeligen. Mange bedrifter begynner å innse at et CRM-system er et verdifullt verktøy for å hjelpe markedsførere med å flytte salgsmuligheter i salgskanalen, fremfor at de bare blir borte. Begge avdelinger kan aktivt holde øye med kampanjer for å se hva som virker og ikke virker. Samarbeide mellom salg og markedsføring vil bygge et sterkere samhold og forbedre kommunikasjonen for alle.

 

La informasjon være tilgjengelig for alle

Et annet tips for å bygge bro er å gjøre all informasjon og materiale tilgjengelig for begge avdelinger. Det er viktig at alle jobber på samme måte og mot samme mål for å skape en merkevare som tilrekker seg og holder på kunder. Du kan oppnå dette ved å skape et miljø som oppfordrer til deling av informasjon. Om det er et internt digitalt informasjonssystem eller filer lagret i Dropbox er ikke viktig bare alt er tilgjengelig for alle. Dette steget kan vise seg å radikalt endre måten disse to avdelingene samarbeider med hverandre.

 

Lag felles regler og retningslinjer

Til slutt bør du ta deg tid til å sjekke at markedsføringsavdelingen og salgsavdelingen har de samme reglene og retningslinjene. Dersom dette feiler vil det kunne føre til frustrasjon og forsinkelser. Felles regler og retningslinjer for hvordan ting skal gjøres vil føre til at begge parter er med på å skape nye, gode kampanjer. Dette vil i sin tur øke effektiviteten i bedriften.

Optimalt sett burde man proaktivt søke å finne måter som kan forbedre kommunikasjonen mellom disse avdelingene. Markedsføring og salg er svært viktig for bedrifter som ønsker å vokse. Det å forbedre kommunikasjonen kan være en lang og krevende prosess, men det kan vise seg å være svært verdifullt.

Corey Tyner er eier av We Buy Land Arizona, Phoenix Fast Sell Home Buyers, og Austin Fast Sell Home Buyers. Han er en av de største eiendomsinvestorene i Arizona med en fartstid på mer enn 10 år. Arbeidet hans har vært presentert i Bigger Pockets, Real Estate Agent Magazine, og mange andre tidsskrifter om investering i eiendom.

Stein Eksveen
9. 11. 2019
Del: