Akademi

Integrasjon av eWay-CRM og WordPress? Det blir ikke enklere…

Forrige uke informerte vi om fordelene med integrasjon av eWay-CRM og WordPress, det mest populære publiseringssystemet for opprettelse av nettsider, samt opprettelse og administrasjon av Contact Form 7. Her kommer mer detaljer om selve installasjonen.

 

Installasjon av denne utvidelsen stiller et grunnlegende krav.  Du må opprette en ny bruker i eWay-CRM. Denne brukeren må ha rettigheter til å opprette nye salgsmuligheter. Det er ikke nødvendig å kjøpe en ny lisens for denne brukeren. Brukeren må bare være aktiv uten flere obligatoriske lisenser. Nye salgsmuligheter blir opprettet i eWay-CRM ved at data som besøkende til nettiden legger inn i kontaktskjemaet, kopieres fra Contact Form 7 til eWay-CRM. Dette er vanligvis brukerens kontaktinformasjon, samt eventuelle spørsmål og problemstillinger. Du kan endre felt og legge til felt i skjemaet i administrasjonsverktøyet for utvidelsen. Du kan også definere om felt skal være obligatoriske eller ikke.

 

Enkel installasjon, intuitiv kontrol

Installasjon av eWay-CRM Extension for Contact Form 7 er like enkel som installasjon av alle andre utvidelser i WordPress. Du klikker på Utvidelser, Legg til Utvidelser og fyller ut eWay-CRM. Klikk deretter på Installer nå på Extension for Contact Form 7.

 

I WordPress har du nå utvidelsen som kopierer data, som blir lagt inn i Contact Form 7, av besøkende til nettsiden din.

Dette skjemaet (Contact Form 7) er også en utvidelse i WordPress. Du kan installere det på samme måte som eWay-CRM Extension for Contact Form 7. Du må installere og aktivere begge utvidelsene dersom du ønsker at de skal samarbeide. Aktivering gjøres ved å klikke på den blå knappen Aktiver.

 

Du vil automatisk se grensesnittet for administrasjonsverktøyet for utvidelsen når utvidelsen er aktivert. Det er også tilgjengelig fra side-menyen i WordPress under Settings og eWay-CRM Extension for Contact Form 7. Den nyopprettede brukeren må logge seg på med brukernavn/passord. Data som er lagt inn i nettskjemaet av besøkende til nettsiden din vil da bli kopiert til Salgsmuligheter.

 

I tillegg til brukernavn/passord må du også legge inn din Web Service URL. Det er adressen til den web service, som brukeren bruker for å logge seg på sin Way-CRM konto. Dette er også den eneste måten man kan synkronisere nødvendig data med server. Du kan finne din nettserviceadrese i eWay-CRM under eWay-CRM innstillinger, Forbindelse.

 

Dersom bedriften din bruker mer enn ett aktivt nettskjema på en nettside så vil alle data bli kopiert via Salgsmuligheter til eWay-CRM. På den måten kan nettadministrator spore en lang rekke faktorer, fra folk som er ønsker å ha et møte, til folk som kun ønsker vanlig kundeservice.

 

Antall sporede elementer avhenger av dine behov

Nettskjemaets standardinnstilling genererer besøkendes navn, e-postadresse og melding. Når utvidelsen eWay-CRM Extension for Contact Form 7 er aktivert vil alle data som blir lagt inn automatisk kopiert til en ny Salgsmulighet i eWay-CRM. Salgsmuligheten blir opprettet under den brukeren som er satt opp for denne funksjonen.


I administrasjonsverktøyet for Contact Form 7 kan du legge til felt slik som du ser i bildet ovenfor, hvor telefonnummer er obligatorisk. I skjemaet kan du be om en hver type data som du har behov for. Du må legge til en stjerne dersom feltet skal være obligatorisk (se overnfor). Her ser du text*, som betyr at feltet er et tekstfelt og en stjerne, som betyr at det er obligatorisk.


Du må legge inn nye feilt i administrasjonsverktøyet for eWay-CRM Extension for Contact Form 7. Du finner alle synkroniserte elementer som du har lagt til i koblingen (mapping) i eWay-CRM Extension for Contact Form 7. Du kan legge til nye felt ved å klikke på Legg til felt. Du kan også slette felt ved å klikke på Slett felt. Du setter tilbake til standard ved å klikke på Sett tilbake til standard. Under standard innstilling blir kun tre elementer; navn, e-postadresse og melding, kopiert til eWay-CRM. Se bildet nedenfor.


I tillegg til funksjonene for integrasjon med eWay-CRM, som vises under Mapping, kan du også benytte Historie. Der kan du følge med på alle endringer. Endringer lagres i en tekst i adresseboken, hvor eWay-CRM Extension for Contact Form 7 også er installert på din PC.

 

Stem på andre nyheter!

Vi utviklet eWay-CRM Extension for Contact Form 7 fordi våre kunder ønsket det. Dette blir nok ikke den siste utvidelsen som våre folk utvikler. Du kan dele din tips for andre funksjoner eller utvidelser på vår nettside under seksjonen for tilbakemeldinger.

Lytt til kundenes behov.
Vær effektiv. Med eWay-CRM!

 

 

Stein Eksveen
30. 9. 2019
Del: