Akademi

Ser du ting på samme måte som dine kolleger?

Kanskje ikke hele tiden. Det ville heller ikke være sunt for bedriften.
Når det er sagt, det kan ofte være nyttig. For de tilfellene finnes eWay-CRM.
Les hvordan du oppretter og deler listevisninger i eWay-CRM!

 

 

Listevisninger

Du er kanskje klar over at du kan definere flere personlige  lister for visning av data for hver modul. Til å begynne med blir den listenvisningen lagret og vist kun for den brukeren som har opprettet den. Hver listevisning inneholder informasjon, som rekkefølge, brukte filtre, gruppering og sortering, om viste kolonner. Lagrede listevisninger  ligger i databasen slik at de ikke blir borte under f.eks. en nyinstallasjon av systemet.

For å kunne arbeide med disse listevisningene må du finne traktikonet nederst til venstre i skjermbildet. Når du klikker på dette ikonet vil du få opp en meny med valg for å  lagre visning, vise lagrede listevisninger og laste inn standardvisning for gjeldende modul.

 

Jeg ønsker å opprette en ny listevisning

Hvordan definerer jeg en ny visning? Klikk på Lagre visning, legg inn et navn på visningen og klikk OK. Det er det hele! Du vil nå finne denne visningen, med all informasjon, under dette navnet

Jeg ønsker å endre en visning

Når du klikker på Vis liste over lagrede visninger vil du få opp et vindu ned lagrede visninger som du kan redigere. Velg den visningen som du ønsker å endre. Du kan endre rekkefølge på visningene ved å gå opp og ned med piltastene. Du kan slette en visning ved å markere den og klikke på Slett. Du kan endre navnet på en visning ved å klikke på navnekolonnen. Alle endringer lagres ved å klikke på OK.

 

Jeg ønsker å dele mine listevisninger med andre

Da har vi kommet til det viktigste. Siden eWay-CRM 5.2.0, har det vært mulig å dele lagrede listevisninger! Delte listevisninger kan bare opprettes av administrator.

Når en administrator lagrer en listevisning så finnes det mulighet for å krysse av for deling med alle brukere. Denne visningen vil vises som Public for bedre synlighet.

 

Mer om deling av listevisninger HER.

Stein Eksveen
20. 3. 2019
Del: