Prosjekter i MS Outlook

Prosjektstyringsverktøy i Outlook.

eWay-CRM er et prosjektstyringsverktøy i Outlook. Som prosjektlederens beste venn støtter denne modulen predefinerte workflows. Dette sikrer at bedriftens interne prosedyrer følges og at prosjekter gjennomføres til rett tid. Modulen gir rask oversikt over både estimerte og virkelige prosjektverdier. Prosjektdeltakerne kan opprette prosjektjournaler for hvert prosjekt. Prosjektleder har fullstendig oversikt over alle prosjekter som han eller hun leder. Prosjekter i eWay-CRM kan suppleres med alle slags dokumenter. Man vil også ha fullstendig oversikt over all inngående og utgående e-post. Alle prosjektdeltakeres e-post kan vises ett sentralt sted. For å effektivisere prosjektleders oppgaver ytterligere blir prosjektdata samlet i predefinerte rapporter.

Last ned eWay-CRM gratis og prøv i dag.

Download Button NO