Prosjektstyringsverktøy

eWay-CRM – Et effektivt prosjektstyringsverktøy i Microsoft Outlook

Last ned nå

eWay-CRM er et prosjektstyringsverktøy og et kundehåndteringssystem bygget inn i Microsoft Outlook. Med sin enkle prosjektmodul hjelper programvaren bedrifter verden over med å ha kontroll med og overikt over sine prosjekter. Man kan enkelt planlegg prosjektfaser, deleger oppgaver, overvåk fremskritt, hold øye med lønnsomheten og mye mer.

eWay-CRM bygget inn i Microsoft Outlook

En applikasjon for alt. Med eWay-CRM, gir du Microsoft Outlook kraften til et komplett prosjektstyringsverktøy, med en kundedatabase og med mulighet til å spore salgsmuligheter.

Bruk et kjent grensesnitt. eWay-CRM arbeider inne i Microsoft Outlook og behovet for opplæring er minimalt.

Integrerte oppgaver og kalender. Siden eWay-CRM er integrert i Microsoft Outlook blir oppgaver og møter automatisk synkronisert. Dersom du synkroniserer Outlook med din smarttelefon har du data der også.

Automatisk sporing av e-post. Skriver du e-post til kunden din? eWay-CRM lagrer automatisk e-post pr. prosjekt.

eWay-CRM bygget inn i Microsoft Outlook

Arbeidsflyt (workflow) for bedre automatisering.

Forskjellige prosjekter med forskjellige arbeidsflyter. Sett opp flere prosjekttyper og flere arbeidsflyter slik at de passer til prosessene i din bedrift.

Bruk arbeidsflyt til å hjelpe deg. Ved bruk av arbeidsflyt passer du enkelt på at alle ansatte effektivt går gjennom de samme prosessene og følger de samme stegene og reglene som er definert.

Automatiske oppgaver. Arbeidsflyt kan automatisk generere en liste med oppgaver i alle faser av prosjektet for full oversikt.

Prosjektkvalitet. eWay-CRM sørger for at du følger kravene du definerer for et prosjekt.

Arbeidsflyt (workflow) for bedre automatisering.

Oppgaver

Opprett oppgaver i Microsoft Outlook eller eWay-CRM. Tildel oppgaver til gruppen din. Overvåk enkelt deres fremdrift. Se på oppgaver pr. prosjekt eller pr. kunde. Tilstreb en følelse av eierskap ved å la gruppen din se det samme som deg.

Knytt notater og dokumenter til oppgavene. Ha alle viktige detaljer på riktig sted slik at du alltid har full oversikt og kontroll.

Tidsplanlegging. Bruk eWay-CRM for å få ting gjort.

Oppgaver

Økonomi

Knytt regnskapssystemet ditt til eWay-CRM. Se fakturaer pr. prosjekt. Overvåk betaling pr. kunde.

Timeregistrering hjelper deg med å følge opp kostnader. Bruk eWay-CRM til å hjelpe deg med å være oppdatert på et prosjekts timekostnader og utgifter.

Motta varsler når et prosjekts virkelige fortjeneste avviker fra hva du hadde planlagt.

Økonomi