Prosjektstyring

eWay-CRM – Prosjektstyringsverktøy i Microsoft Outlook

Last ned nå

eWay-CRM er et verktøy for prosjektstyring og kundeadministrasjon, for små og mellomstore bedrifter, bygget inn i Outlook. Med et avanserte prosjektstyringsverktøy hjelper programvaren bedrifter verden over med å administrere sine prosjekter. Planlegge prosjektfaser, delegere oppgaver, overvåke fremskritt, holde øye med lønnsomheten og mye mer.

Fantastisk integrasjon med Microsoft Outlook

eWay-CRM er bygget inn i Microsoft Outlook.

En applikasjon for alt. Med eWay-CRM, gjør du Microsoft Outlook om til et komplett prosjektstyringsverktøy, med en kundedatabase og med mulighet til å spore salgsmuligheter.

Bruk et kjent grensesnitt. Hvorfor lære en ny programvare? eWay-CRM arbeider inne i Microsoft Outlook.

Integrerte oppgaver og kalender. Siden eWay-CRM er integrert i Microsoft Outlook blir oppgaver og møter automatisk synkronisert. Fordi du synkroniserer Outlook med din smarttelefon har du data der også.

Automatisk sporing av e-post. Skriver du e-post til kunden din? Dumt spørsmål. eWay-CRM kan automatisk lagre e-post og sortere den pr. prosjekt. Det er enkelt.

Arbeidsflyt for bedre automatisering.

Forskjellige prosjekter med forskjellige arbeidsflyter. Sett opp flere prosjekttyper og flere arbeidsflyter slik at de passer til prosessene i din bedrift.

Bruk arbeidsflyt til å hjelpe deg. Ved bruk av arbeidsflyt passer du på at alle ansatte følger de samme prosesser. De følger de samme stegene og reglene som er definert.

Automatiske oppgaver. Arbeidsflyt kan automatisk generere en liste med oppgaver i alle faser av prosjektet, slik at alle vet hva de skal gjøre.

Prosjektkvalitet. eWay-CRM sørger for at kravene du definerer for et prosjekt blir fulgt.

Oppgaver

Opprett oppgaver i Microsoft Outlook eller eWay-CRM. Tildel oppgaver til gruppen din. Overvåk deres fremdrift. Se på oppgaver pr. prosjekt eller pr. kunde. Tilstreb en følelse av eierskap ved å la gruppen din se det samme som deg.

Knytt notater og dokumenter til oppgavene. Ha alle viktige detaljer på riktig sted.

Tidsplanlegging. Bruk eWay-CRM for å få ting gjort.

Økonomi

Knytt regnskapssystemet ditt til eWay-CRM. Se fakturaer pr. prosjekt. Overvåk betaling pr. kunde.

Timeregistrering hjelper deg med å følge opp kostnader. Bruk eWay-CRM til å hjelpe deg med å være oppdatert på et prosjekts timekostnader og utgifter.

Motta varsler når et prosjekts virkelige fortjeneste avviker fra hva du hadde planlagt.