eWay-CRM Header

Jednoduchá integrace Leady.cz
s eWay-CRM

Nenechte si utéct obchodní příležitosti.

PŘÍNOS INTEGRACE

Integrace mezi Leady.cz a eWay-CRM přináší jejich vzájemné propojení.

Synchronizační můstek automaticky vytváří v eWay-CRM záznamy o všech firmách, které navštívily váš web. Díky tomu mají obchodníci přehled o tom, jací potenciální i stávající klienti uvažují o vašich produktech a službách a mohou tak proaktivně reagovat.

V eWay-CRM pak naleznete nejen seznam společností, ale i záznamy o tom, kdy a na jak dlouho váš web navštívily a na jaké webové stránky se dívaly.

Leady Záznam

PROVEDENÍ

Integraci provádí nezávislá třetí aplikace, která zajišťuje komunikaci mezi eWay-CRM a Leady.cz. Ve vámi definovaných časových intervalech stahuje data z Leady.cz a ukládá je do eWay-CRM.

eWay-CRM pak vytváří nové záznamy o návštěvě.

Aplikaci pro vás rádi zaktivujeme.

Integrace Leady eWay-CRM

VÝSTUP

V eWay-CRM se po zadaném intervalu objeví:

1. Nové společnosti, pokud ještě nebyly v eWay-CRM evidovány. To včetně všech dostupných údajů z obchodního rejstříku.
2. Deníky s detaily návštěv svázané s odpovídajícími společnostmi. Kromě toho v poznámce deníku naleznete čas strávený na vašem webu a seznam stránek, které osoba navštívila.

Leady Integrace Deník

Neváhejte a vyzkoušejte!

Stiskněte tlačítko a stáhněte si eWay-CRM zdarma.