Ladislav Čermák, projektový manažer (Naviga4 s.r.o.)

Systém eWay-CRM jsme do společnosti zavedli na jaře roku 2012 s primárním cílem evidence a sledování obchodních příležitostí. Po nasazení systému, které proběhlo hladce a vyžádalo si intenzivnější komunikaci s dodavatelem pouze ze strany jednoho zaměstnance jsme systém používání systému rozšířili i na sledování průběhu již realizovaných zakázek. Dále v systému sledujeme vytíženost jednotlivých pracovníků, vyhodnocujeme reálně strávený čas na plnění zakázek a evidujeme vybrané informace. Díky jednoduchosti ovládání v MS Outlook nebylo jeho zavedení do firmy a zaběhnutí do provozu nijak zvlášť náročné a zaměstnanci jej přijali víceméně bez problémů. V průběhu používání jsme všechny technické problémy řešili elektronicky pomocí eWay agenta a komplikace a nedostatky byly vždy neprodleně k naší spokojenosti odstraněny.