Outlook CRM Background

Kontakty & Společnosti - První kroky s eWay-CRM

Začněme s klíčovými údaji každé organizace – s adresářem zákazníků.

Krok 1 – Vytvořte si kontakt a společnost

Nejprve je třeba vytvořit kvalitní databázi zákazníků. Zadejte je ručně nebo naimportujte z Outlooku / Excelu.

 1. Na liště eWay-CRM, klepněte na tlačítko Nový a vyberte položku Kontakt.

Vytvořit nový kontakt

 1. Vyplňte detaily (Jméno, E-mail, Telefon atd.) Klepněte na tlačítko Ulož.

Vyplnit základní hodnoty kontaktu

 1. Pokud chcete přidělit či vytvořit tomuto kontaktu firmu, klikněte na znaménko +.

Přidat společnost

 1. Vyplňte detaily firmy a poté klepněte na Ulož a zavři.

Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Podívejte se na to, jak importovat data z jiných zdrojů:
Z Microsoft Outlooku
Z Microsoft Excelu

Outlook CRM Tip Tip pro eWay-CRM Premium: Podívejte se na data ve Vašem smartphone skrz eWay-CRM Mobile. Kontakt i společnost už tam na Vás čeká.

Krok 2 – Zapište si poznámky z hovorů nebo schůzek

Klienty máme založené a začínáme s nimi komunikovat. Zapisujte si všechny důležité informace.

 1. V okně kontaktu klepněte na tlačítko Vytvořit a zvolte si Deník.

Připojit nový deník

 1. Název obsahuje jen krátký název. Podrobnosti si pište do Poznámky. Nezapomeňte zvolit Typ – tj. Telefon nebo Schůzka. Klikněte na Ulož a zavři.

Vyplnit hodnoty deníku

 1. Nyní všechny své aktivity můžete najít pod záložkou Deník.

Záložka Deníky

Outlook CRM Tip Tip pro eWay-CRM Premium: Deník lze vytvořit i v eWay-CRM Mobile. Pro více informací navštivte tento odkaz.

Krok 3 – Naplánujte si úkoly

Téměř každá schůzka nebo telefonní hovor končí úkoly. Pište si je do eWay-CRM, abyste měli přehled o dalších krocích.

 1. Ještě z karty deníku nebo kontaktu si můžete udělat úkol. Představme si, že jsme stále uprostřed předchozího telefonátu, takže si musíme udělat záznam z Deníku. Klepněte na tlačítko Vytvořit a vyberte možnost Úkol.

Připojit úkol k deníku

 1. Zobrazí se nové okno úkolu. Zadejte Předmět, Datum zahájení a Termín splnění, Stav a Prioritu. V případě potřeby nastavte Připomenutí. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Vyplnit hodnoty úkolu

 1. Výsledkem je, že se úkol objeví na různých místech. Nejprve bude vidět na kartě Deníku. Pokud během hovoru vkládáte více úkolů, uvidíte je všechny zesumarizované zde.

Záložka Úkoly

 1. Budou také vidět v dialogovém okně kontaktu. Zde uvidíte všechny úkoly seskupené dohromady, a to ze všech Deníků. A nakonec najdete úkol v seznamu úkolů.

Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Chcete-li si zadat úkol přímo z karty kontaktu či společnosti, postupujte obdobně. Funguje to úplně stejně.

Krok 4 – Pošlete email

Klientovi jsme slíbili poslat e-mailem poznámky z jednání nebo jiné informace, o kterých byla na poradě řeč. Uložme si e-mail do eWay-CRM.

 1. Na kartě kontaktu, klikněte Vytvořit a vyberte E-mail.

Připojit e-mail ke kontaktu

 1. E-mail bude automaticky propojen s kontaktem a zobrazí se na kartě E-maily.

Záložka E-maily

Outlook CRM Tip Tip pro Vás: Jak propojit odeslané emaily z Microsoft Outlooku s kontakty eWay-CRM, se můžete podívat zde:
Jak ručně propojit emaily s kontakty
Jak automaticky propojit emaily s kontakty

Outlook CRM Tip Tip pro eWay-CRM Premium: Najděte si kontakt ve Vaši mobilní aplikaci. Deníky, úkoly i emaily najdete v HUBu.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce