Assessment Systems International

Případová studie k eWay-CRM

Profil klienta

Assessment Systems International poskytuje služby v oblasti personálního poradenství a s nimi související moderní nástroje a produkty. Assessment Systems International zastupuje společnosti Hogan Assessment Systems a SCHUHFRIED ve střední a východní Evropě.

www.asystems.as

Assessment Systems

Cíle

 1. Vytvořit jedno pracovní prostřední pro zaměstnance, aby byl nastaven správný tok informací ve firmě, prostřednictvím
  1. Centrální databáze klientů
  2. Sdílené historie komunikace
  3. Přehledu projektů
 2. Implementovat firemní „best practices“ do CRM software a zajistit
  1. Sjednocení procesů skrz pobočky ze všech zemí
  2. Pomoc zaměstnancům s generováním opakujících se úkolů
  3. Minimalizování lidské chyby
 3. Vytvořit sadu manažerských reportů, které pomohou zjistit
  1. Ziskovost jednotlivých poboček
  2. Ziskovost jednotlivých produktů a služeb

Situace před implementací eWay-CRM

 • Všichni ve firmě používali Microsoft Outlook jako základní nástroj pro komunikaci s klienty.
 • Různé tabulky v Excelu měly pomáhat s organizací dat. Zaměstnanci však často zápasili s tím, kdo provedl změnu a která verze je vlastně správná.
 • Komunikační šum čas od času vyústil v situace, kdy byl klient ve stejné věci kontaktován několika obchodními zástupci.
 • Ziskovost produktů/služeb, poboček či efektivitu jednotlivých lidí bylo možné zjistit, ale obnášelo to velké úsilí a mnoho hodin s Excelem.

Implementace eWay-CRM

 • eWay-CRM byla implementována v pobočkách v České republice, Maďarsku, Slovensku, Polsku, Srbsku a Rusku.
 • Data z tabulek Excelu byla naimportována do eWay-CRM. Záznamy byly sloučeny s daty z účetního systému Pohoda, takže bylo možné na kartě klienta získat historii fakturace.
 • Jelikož je eWay-CRM zasazena přímo do Microsoft Outlooku, lidé si software osvojili poměrně rychle. Samozřejmě jim k tomu dopomohlo i několik kurzů školení, kde byly vysvětleny základní funkce a zodpovězeny dotazy.
 • Jednotná a sdílená firemní databáze je každodenně využívána. Všichni zaměstnanci mají přístup k zákazníkům, poptávkám a projektům. Zvykli si v eWay-CRM zaznamenávat důležité telefonní hovory, e-maily, dokumenty a plánovat úkoly.
 • Bezpečnostní politika byla nastavena tak, aby zaměstnanci na různých úrovních měli přístup přesně k těm datům, jež skutečně potřebují.
 • Do eWay-CRM jsme implementovali i firemní procesy. Software provádí uživatele skrz jejich dennodenní rutinní činnosti a workflow pomáhá s udržováním konzistentních dat. Díky tomu má management vypovídající reporty.
 • Všechny požadované reporty byly dodány, zejména:
  • Finanční výsledky za jednotlivé země (pobočky)
  • Přehled o ziskovosti jednotlivých produktů
  • Výkaz o projektových manažerech a jejich finančních přínosech

2 roky od implementace

eWay-CRM je v Assessment Systems International používán od roku 2014. Od té doby si lidé osvojili, jak se systémem efektivně pracovat a do software byla zapracována celá řada jejich vlastních, cenných připomínek. Všechny cíle se povedlo splnit natolik, že byla eWay-CRM instalována i do dalších poboček v Chorvatsku, Bulharsku, Německu, Rumunsku a Ukrajině.

Řešíte ve firmě podobné výzvy? Napište nám, rádi pomůžeme