Outlook CRM Background

Assessment Systems International

Případová studie k eWay-CRM.

Profil klienta

Assessment Systems International poskytuje služby v oblasti personálního poradenství a s nimi související moderní nástroje a produkty. Assessment Systems International zastupuje společnosti Hogan Assessment Systems a SCHUHFRIED ve střední a východní Evropě.

Kanceláře má v Astaně, Bělehradě, Bratislavě, Budapešti, Moskvě, Praze a Varšavě a svoje služby nabízí i v Chorvatsku, Bulharsku, Německu, Rumunsku, na Ukrajině a v západní Africe.

www.asystems.as

Assessment Systems

Cíle

Vytvořit jedno pracovní prostřední pro zaměstnance, aby byl nastaven správný tok informací ve firmě, prostřednictvím centrální databáze klientů, sdílené historie komunikace a přehledu projektů.

Implementovat firemní „best practices“ do CRM software a zajistit sjednocení procesů skrz pobočky ze všech zemí, pomoc zaměstnancům s generováním opakujících se úkolů a minimalizování lidských chyb.

Vytvořit sadu manažerských reportů, které pomohou zjistit ziskovost jednotlivých poboček a ziskovost jednotlivých produktů a služeb.

Situace před implementací eWay-CRM

Všichni ve firmě používali Microsoft Outlook jako základní nástroj pro komunikaci s klienty. Různé tabulky v Excelu měly pomáhat s organizací dat. Zaměstnanci však často zápasili s tím, kdo provedl změnu a která verze je vlastně správná. Komunikační šum čas od času vyústil v situace, kdy byl klient ve stejné věci kontaktován několika obchodními zástupci. Ziskovost produktů/služeb, poboček či efektivitu jednotlivých lidí bylo možné zjistit, ale obnášelo to velké úsilí a mnoho hodin s Excelem.

Implementace eWay-CRM

eWay-CRM byla implementována v pobočkách v České republice, Maďarsku, Slovensku, Polsku, Srbsku a Rusku. Data z tabulek Excelu byla naimportována do eWay-CRM. Záznamy byly sloučeny s daty z účetního systému, takže bylo možné na kartě klienta získat historii fakturace. Jelikož je eWay-CRM zasazena přímo do Microsoft Outlooku, lidé si software osvojili poměrně rychle. Samozřejmě jim k tomu dopomohlo i několik kurzů školení, kde byly vysvětleny základní funkce a zodpovězeny dotazy. Jednotná a sdílená firemní databáze je každodenně využívána. Všichni zaměstnanci mají přístup k zákazníkům, poptávkám a projektům. Zvykli si v eWay-CRM zaznamenávat důležité telefonní hovory, e-maily, dokumenty a plánovat úkoly.

Bezpečnostní politika byla nastavena tak, aby zaměstnanci na různých úrovních měli přístup přesně k těm datům, jež skutečně potřebují. Do eWay-CRM jsme implementovali i firemní procesy. Software provádí uživatele skrz jejich dennodenní rutinní činnosti a workflow pomáhá s udržováním konzistentních dat. Díky tomu má management vypovídající reporty.

Všechny požadované reporty byly dodány, zejména finanční výsledky za jednotlivé země (pobočky), přehled o ziskovosti jednotlivých produktů a výkaz o projektových manažerech a jejich finančních přínosech.

Dva roky od implementace

eWay-CRM je v Assessment Systems International používána od roku 2014. Od té doby si lidé osvojili, jak se systémem efektivně pracovat a do software byla zapracována celá řada jejich vlastních, cenných připomínek. Všechny cíle se povedlo splnit natolik, že byla eWay-CRM instalována i do dalších poboček v Chorvatsku, Bulharsku, Německu, Rumunsku,Ukrajině a Západní Africe.

Hledáte totéž? Vyzkoušejte!

Stiskněte tlačítko a stáhněte si eWay-CRM zdarma.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce