Outlook CRM Background
Tip – Proč kanban používat
Zobrazení kanban v eWay-CRM Online nabízí jasný a interaktivní způsob správy vašich dat, umožňující snadné seskupování, filtrování a řazení položek.
 
Podporuje funkci přetahování pro rychlé aktualizace stavu a efektivně vizualizuje firemní pipeline.
 
Navíc umožňuje přizpůsobení polí karet a poskytuje agregaci dat v reálném čase, což zvyšuje efektivitu řízení projektů a úkolů.
 
Pro práci s klasickým seznamem přejděte na článek Přizpůsobení vzhledu seznamu.

 
Pokud otevřete jakýkoli modul v eWay-CRM Online, můžete přepínat mezi zobrazením kanban a zobrazením seznamu. Některé moduly, jako například Příležitosti, Projekty nebo Úkoly, jsou ve výchozím nastavení zobrazeny jako kanban. Jiné, například Kontakty, umožňují aktivaci kanbanu pomocí tohoto tlačítka.

Kanban

 

Obsah

 1. Seskupování
 2. Filtrování
 3. Řazení karet ve sloupci
 4. Pole na kartě

Seskupování

 1. Vždy můžete změnit, podle čeho chcete své položky seskupovat. Zkuste nastavit Vlastníka.
 2. Změnit seskupení

   

 3. Nyní vidíte tabulku příležitostí podle jejich manažerů.
 4. Seskupení podle vlastníka

   

 5. Příležitosti jsou ve výchozím nastavení seskupeny podle Stavu. Takové zobrazení představuje firemní proces. Jak můžete vidět, proces se pohybuje zleva doprava, a pokud se vám líbí opačný směr, klikněte na Seskupit podle a změňte směr.
 6. Změnit řazení

   

 7. Nyní jsou ztracené a vyhrané příležitosti na začátku. Vždy to můžete změnit zpět.
 8. Obrácené řazení

   

 9. Pokud jste právě dokončili schůzku se zákazníkem a chcete mu poslat nabídku, můžete příležitost uchopit a přetáhnout do stavu Nabídka. eWay-CRM automaticky zkontroluje všechna pravidla workflow, oprávnění a povinná pole, a pokud je vše v pořádku, přesune příležitost do nového stavu.
 10. Přesunout do jiného stavu

   

 11. Pokud potřebujete vytvořit zcela novou příležitost přímo ve stavu nabídka, klikněte na toto plus (aby bylo plus zobrazené, musí být splněné určité podmínky). Nabídka bude v nové položce automaticky vybrána jako stav. Stačí vyplnit další pole a uložit.
 12. Nová příležitost

   

 13. Každá skupina vám ukazuje, kolik položek zde máte a jaká je jejich celková hodnota.
 14. Sumarizace

   

 15. Pokud kliknete na sumarizaci, zobrazí se seznam dalších polí, podle kterých můžete svá data sumarizovat.
 16. Změna sumarizace

Filtrování

 1. Položky v kanbanu můžete filtrovat. Klikněte na Filtr.
 2. Filtrování

   

 3. Přidejte podmínku – například nastavte sebe jako Vlastníka. Potvrďte podmínku.
 4. Filtr podle vlastníka

   

 5. Nyní vidíte pouze své položky.
 6. Příležitosti jen mého vlastníka

Řazení karet ve sloupci

 1. Příležitosti můžete v rámci skupiny třídit ručně – nechat ty nejperspektivnější nahoře. Můžete ale své obchody třídit automaticky, například podle pole Poslední aktivita.
 2. Řazení

   

 3. Pokud to uděláte, eWay-CRM automaticky zobrazí pole na kartách, abyste viděli, podle čeho třídíte.
 4. Změna řazení

Pole na kartě

 1. Klikněte na Výběr polí a přidejte další pole.
 2. Výběr polí

   

 3. Pokud je zaškrtnete, pole se automaticky objeví na vašich kartách. Pokud kliknete znovu, zmizí. Můžete přidat až 10 polí a my je seřadíme, jak je vyberete. Pokud chcete, aby bylo některé pole na prvním místě, zaškrtněte ho jako první. Druhé půjde jako druhé, a tak dále.
 4. Nová pole

   

 5. Tyto ikony vám ukazují, kolik úkolů, deníků, e-mailů nebo dokumentů je spojeno s danou příležitostí.
 6. Připojené položky

   

 7. Pokud na nějakou kliknete, zobrazí se jejich seznam. Pokud otevřete seznam úkolů, můžete je označit jako dokončené kliknutím na ně.
 8. Seznam připojených položek

   

 9. Tato poslední tři pole jsou také interaktivní. V každém modulu jsou jiná a u příležitostí se jedná o Vlastníka, Plánovaný konec a Cenu.
 10. Pole ve spodní části karty

   

 11. Pokud chcete přiřadit příležitost někomu jinému, klikněte sem a najděte novou osobu. Stejně to funguje pro plánovaný konec nebo cenu.
 12. Změna vlastníka

   

 13. Toto tlačítko rozbaluje kontextové menu. Kliknutí pravým tlačítkem na kartu udělá to samé. Můžete rychle přidat nový úkol nebo nový deník, chatovat s kolegou pomocí Teams, přidat kategorii atd.
 14. Kontextové menu

   

 15. Kanban poskytuje pěkný, přehledný a interaktivní způsob zobrazení a ovládání vašich dat.

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce