1. Otevřete Microsoft Outlook s eWay-CRM®.
  2.  

  3. V panelu eWay-CRM® klikněte na Nastavení eWay-CRM.
  4. Nastavení eWay-CRM

     

  5. Přejděte do záložky Připojení. Zde najdete adresu stávající webové služby, ale případně můžete zadat údaje pro přihlášení do nové webové služby, pokud těmito údaji disponujete.
  6. Záložka Připojení

     

  7. Pokud jste změnili adresu webové služby, po kliknutí na OK bude Microsoft Outlook vyžadovat restartování. Po restartu dojde ke kontrole dat a případné synchronizaci.

Do you have questions? Our consultants have answers.

Do not hesitate to contact us.
You can also book our consultant. We will make a demo just for you.