Outlook CRM Background

Jak získat souhlasy se zpracováním osobních údajů

Pro získávání souhlasů využijeme funkci Profesionální e-maily, která je k dispozici v modulu Marketing. Stručně řečeno rozpošleme hromadný e-mail, ve kterém subjekty o souhlas požádáme. Ten bude vyjádřen kliknutím na hypertextový odkaz, který jim pošleme e-mailem. Pokud subjekt na odkaz klikne, v eWay-CRM bude souhlas automaticky u kontaktu zaevidován v políčkách, která jsme si vytvořili v minulé kapitole. Zároveň bude automaticky přiřazen i deník, podle něhož poznáme, z jaké kampaně byl souhlas udělen.

Pro tyto účely bude velmi vhodné, aby subjekt po kliknutí na odkaz z e-mailu uviděl vaši webovou stránku s hezkým textem Děkujeme za udělení souhlasu. Vřele doporučujeme takovou stránku připravit v redakčním systému vašeho webu.

Příprava uživatelských polí na kartě Marketingové kampaně

V článku Jak evidovat souhlasy se zpracováním osobních údajů jsme si vytvořili sadu políček pro evidenci souhlasů. Na kartě Kontaktu, Společnosti, popř. Příležitosti máme tedy definováno jedno či více políček.

Nyní si vytvoříme políčka na kartě marketingové kampaně.

 1. Otevřete si Administrační nastavení.

 2. Klikněte na sekci Uživatelská pole.

 3. Klikněte na modul Marketingové kampaně.

 4. Vlevo nahoře stiskněte tlačítko Nový.

 5. Vyberte typ URL.

 6. Napište název pole. Dbejte prosím zvláštní důraz na to, aby se název pole na kartě Marketingové kampaně shodoval s názvem pole na kartě Kontaktu (resp. Příležitosti či Společnosti) s tím, že před ním bude pouze prefix URL – .

  Pokud jste si na kartě Kontaktu vytvořili pole Datum získání souhlasu pro marketingové účely, potom nazvěte pole URL – Datum získání souhlasu pro marketingové účely.

 7. Stiskněte OK.
 8. Kroky 4-6 opakujte pro každý z účelů zpracování zvlášť.

Vytvoření a odeslání Marketingové kampaně

 1. V eWay-CRM klikněte na tlačítko Nový > Marketing.

 2. Do nových políček URL – Souhlas… vložte cílové URL stránky, která se subjektu zobrazí v případě, že uživatel klikne na váš hypertextový souhlas. Pozor na to, aby byl odkaz kompletní (včetně http://, resp. https://). Doporučujeme postupovat tak, že si stránku zobrazíte v prohlížeči a odkaz do políčka zkopírujete přes schránku Windows.

 3. Kampaň dále zpracujte tak, jak jste zvyklí.

Kontrola, zda máme souhlasy správně evidované

Jakmile bude kampaň ve stavu Odesláno, můžete začít pokukovat po prvních vlaštovkách.

 1. Otevřete si marketingovou kampaň, ve které jste žádali o souhlasy.

 2. Klikněte na záložku Deník.

 3. Za pomocí funkce Výběr sloupců si přidejte do přehledu sloupec Poznámka.

 4. Vyfiltrujte si záznamy, které v poznámce obsahují URL stránky, která se subjektům zobrazí v momentě, kdy kliknou na odkaz Souhlasím.

 5. Dvakrát poklikejte na některý z deníků pro jeho otevření.

 6. Klepnutím na ikonu s třemi tečkami otevřete Kontakt (popř. Společnost či Příležitost), se kterou je deník svázaný.

 7. V poli Datum získání souhlasu… byste měli vidět hodnotu.

 8. Deník je samozřejmě s položkou svázaný, takže lze kdykoliv dohledat podrobnosti.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.