Outlook CRM Background

Vytvoření nového workflow schématu

Automatizujte denní rutinu

 

Návod pro

 1. Úvod do práce s workflow
 2. Základní workflow
 3. Pokročilé workflow

Úvod do práce s workflow

Workflow schéma představuje soubor kroků, které musí každý projít, aby uzavřel pracovní příležitost nebo dokončil projekt. Schéma odpovídá standardním interním procesům a umožňuje uživatelům je automatizovat tak, aby bylo zajištěno, že každý bude postupovat stejně. Workflow schéma může automaticky generovat úkoly, zasílat e-mailová upozornění, kontrolovat povinná pole a ujistit se, že všechny potřebné dokumenty jsou přiložené. V eWay-CRM můžete nastavit své vlastní workflow schéma v Příležitostech, Projektech, Dokumentech, Marketingu, Docházce a Bonusech.

Workflow panel je zobrazen v horní části dialogového okna.

Workflow příležitosti

Různé barvy odlišují význam jednotlivých stavů.

 Současný stavModré pozadí: aktuální stav položky.
 Nabízený stavZelené pozadí: dostupné stavy, na které můžete kliknout.
 Uzamčený stavŠedé pozadí: neaktivní.
 Vybraný stavBílé pozadí: nový stav, na který jste klikli před uložením.

 
eWay-CRM vám přináší některá předdefinovaná workflow schémata, ale možná si budete chtít vytvořit svá vlastní workflow schémata. Níže je uvedený příklad, jak vytvořit nové vlastní workflow schéma.
 

Základní workflow

Krok 1 – Vytvoření nového typu příležitosti

 1. Klikněte na odkaz pro přechod do nastavení workflow k příležitostem v Centru pro správu. Pro možnost se přihlásit je třeba mít účet eWay-CRM s administrátorskými právy.
 2.  

 3. Zde v horní části seznamu typů napište název nového typu příležitosti a jednoduše potvrďte.
 4. Nový typ příležitosti

Krok 2 – Vytvoření nového workflow schéma pro vaši příležitost

 1. Nový typ je vytvořen. Nyní máte možnost vytvořit Základní workflow nebo Pokročilé workflow. Tento článek se zaměřuje na základní workflow, pro pokročilé workflow prosím přejděte sem.
 2. Nové workflow

   

 3. Po kliknutí na Základní workflow stačí pro vytvoření nového workflow kliknout na znaménko +.
 4. Vybrat typ pro workflow

   

 5. Nyní jen vepište jednotlivé stavy, mezi nimiž se bude přecházet. Můžete přidat překlad, nebo u příležitosti i pravděpodobnost, s jakou bude příležitost v daném stavu dokončena.
 6. Stavy workflow

   

 7. A je hotovo. Nyní stačí změny jen uložit. Vaše workflow je hotovo. V tomto nastavení můžete jednotlivé stavy přejmenovávat, posouvat a mazat. Vždy změnu uložte.
 8. Uložit workflow

   

 9. V eWay-CRM Desktop vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
 10. Synchronizovat data eWay-CRM

   

 11. Nyní můžete otevřít příležitost, kde budete mít možnost vybrat nový typ s nově vytvořeným workflow schématem. Pokud v eWay-CRM Desktop pole Typ nevidíte, stačí kliknout na ikonku Návrhu formuláře v horní části dialogového okna.
 12. Návrh formuláře

   

 13. Zde stačí v seznamu polí najít pole Typ a přesunout ho na dialog. Pak jen uložte nový formulář, nejlépe pro všechny typy. Pro více informací o vlastních dialozích přejděte do článku Návrh vlastního formuláře.
 14. Pole Typ

   

 15. Pak už stačí jen změnit typ příležitosti na ten, u kterého jste zadávali nové workflow, které okamžitě uvidíte v horní části okna.
 16. Změny typu

Poznámka
V případě, že chcete příležitost převádět na projekt, přečtěte si více v tomto článku: Převod příležitosti na projekt, společnost či kontakt.

Pokročilé workflow

Krok 1 – Vytvoření nového typu příležitosti

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM podržte klávesu SHIFT a klikněte na tlačítko Centrum pro správu, abyste se dostali do původního administračního nastavení.
 2. Ikona Centra pro správu

   

 3. Pod záložkou Nastavení modulů klikněte na položku Seznamy a dvojitým klikem myši zvolte Lead Type.
 4.  

 5. V nově otevřeném vyskakovacím okně jděte do volného pole ve sloupci FileAs. Do tohoto pole napište nový typ a na vaší klávesnici stiskněte klávesu TAB nebo klávesu šipku směrem dolů.
 6. Nový typ příležitosti

   

  Tip
  V případě, že chcete příležitost převádět na projekt, přečtěte si více v tomto článku: Převod příležitosti na projekt, společnost či kontakt

   

 7. Klikněte na tlačítko OK.
 8.  

 9. V eWay-CRM Desktop vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
 10. Synchronizovat data eWay-CRM

Krok 2 – Vytvoření nového workflow schéma pro vaši příležitost

 1. Pod záložkou Nastavení modulů klikněte na položku Workflow schéma a pod záložkou Domů klikněte na tlačítko Nový.
 2. Nové workflow

   

 3. Specifikujte Název workflow a vyberte Modul a Typ. Klikněte na tlačítko OK.
 4. Vybrat typ pro workflow

   

 5. V novém okně zadejte stavy. Postupně zadejte všechny stavy v poli FileAs za pomocí klávesy TAB nebo šipky směrem dolů na vaší klávesnici. Pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.
 6. Stavy workflow

   

 7. Chcete-li stavy přesunout nahoru, dolu nebo je vymazat, použijte pro to tlačítka na pravé straně okna.
 8.  

 9. V eWay-CRM Desktop vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
 10. Synchronizovat data eWay-CRM

Krok 3 – Propojení stavů (vytvoření přechodů mezi nimi)

 1. Vyberte Vytvořit nový přechod.
 2. Vytvořit nový přechod

   

 3. Specifikujte Počáteční stav a Koneční stav v otevřeném průvodci a klikněte na tlačítko Další.
 4. Vybrat přechod

   

 5. Jestliže chcete nebo potřebujete změnit název stavu, můžete to učinit v dalším nebo klikněte na tlačítko Další.
 6. Jazykové verze stavu

   

 7. Vyberte uživatelskou skupinu, která bude moci měnit stavy nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše, v případě, že chcete, aby všichni uživatelé mohli měnit stavy.
 8. Uživatelské skupiny přechodu

   

 9. Také můžete definovat akce, jak po změně, tak před změnou stavu.
 10. Přidat akce

   
  Akce budou spuštěny během změny stavu. Například: v případě, že změníte stav příležitosti z Návrhu na Smlouvu, eWay-CRM může automaticky:

   

 11. Zkontrolujte shrnutí workflow a pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.
 12.  

 13. V eWay-CRM Desktop vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
 14. Synchronizovat data eWay-CRM

   

 15. Znovu projděte kroky 1-6 k nastavení počátečních a konečných stavů mezi zbývajícími stavy. Na konci získáte dva sloupci, podobné jako jsou uvedené na obrázku níže.
 16. Přehled přechodů

   

 17. V případě, že chcete upravit nebo odstranit počáteční-konečné stavy, klikněte na záložku Návrh > Upravit přechod / Odstranit přechod.
 18. Upravit nebo smazat přechod

   
   

 19. Nyní můžete otevřít příležitost, kde budete mít možnost vybrat nový typ s nově vytvořeným workflow schématem. Pokud v eWay-CRM Desktop pole Typ nevidíte, stačí kliknout na ikonku Návrhu formuláře v horní části dialogového okna.
 20. Návrh formuláře

   

 21. Zde stačí v seznamu polí najít pole Typ a přesunout ho na dialog. Pak jen uložte nový formulář, nejlépe pro všechny typy. Pro více informací o vlastních dialozích přejděte do článku Návrh vlastního formuláře.
 22. Pole Typ

   

 23. Pak už stačí jen změnit typ příležitosti na ten, u kterého jste zadávali nové workflow, které okamžitě uvidíte v horní části okna.
 24. Změny typu

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce