Outlook CRM Background

Pomocí kategorií můžete rozdělit položky (kontakty, příležitosti, projekty atd.) do skupin (např.: odvětví, teritoria).

Nejjednodušší cesta, jak můžete vytvořit kategorii, je v okně položky. Stačí v pásu karet kliknout na Kategorie a vybrat Nová kategorie.

Nová kategorie

Případně je také možné v seznamu kliknout pravým tlačítkem na položku, kterou chcete kategorizovat a vybrat možnost Kategorie > Nová kategorie.

Nová kategorie

Chcete-li se v budoucnu vyhnout duplicitám nebo nechcete, aby jiní uživatelé vytvářeli své vlastní kategorie (což jim můžete zakázat v sekci Práva na moduly v Centru pro správu, kde vyberete danou skupinu a u modulu Kategorie nedovolíte jejich vytváření), můžete vytvořit kategorie v Centru pro správu.

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM podržte klávesu SHIFT a klikněte na tlačítko Centrum pro správu, abyste se dostali do původního administračního nastavení.

Ikona Centra pro správu

  1. Pod záložkou Uživatelé a oprávnění klikněte na Skupiny.

Sekce Skupiny

  1. Klikněte na Nový.

Nová položka v administrační aplikaci

  1. Specifikujte Název skupiny, zaškrtněte Kategorie a klikněte na tlačítko OK.

Označit jako Kategorie

  1. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, že v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

Nyní můžete k jednotlivým položkám (kontakt, příležitost, projekt atd.) přiřadit kategorie. Stačí otevřít jakoukoliv položku, kliknout na tlačítko kategorie a vybrat zvolenou kategorii.

Připojit kategorii

Anebo klikněte na kterýkoliv modul, aby se otevřel seznam položek. Pravým tlačítkem myši klikněte na jakoukoliv položku (klidně i na výběr několika položek) a vyberte Kategorie.

Vybrat kategorii

Nyní můžete přidat sloupec Kategorie na seznam příležitostí, kontaktů, projektů atd., a filtrovat nebo seskupovat položky podle kategorií. Přečtěte si více o vytváření vlastní zobrazení seznamu zde. Níže se můžete podívat na příklad.

Filtrování podle kategorie

Seskupení podle kategorie

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.