Outlook CRM Background

Vytváření automatizovaných úkolů

Pro generování automatických upomínek používejte eWay-CRM workflow

Návod pro

 
Ve chvíli, kdy již máte upravené výchozí workflow schémata nebo vytvořené nové, je možné, že budete také chtít vytvořit úkol, který vám připomene určitou akci, jako např.: telefonní hovor klientovi, zaslání návrhu, follow-up hovor atd.

Úkoly lze spustit ve chvíli, kdy přesunete příležitost z jednoho stavu do jiného a klikněte na tlačítko Uložit.
 

Poznámka
Tento průvodce se zaměřuje na pokročilé workflow. Pro více informací o pokročilém workflow, přejděte prosím do naší dokumentace.

 
Před vytvořením automatizovaných úkolů vám doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost uživatelským jménům a ujistit se, zda e-mailové adresy jsou zadány v Uživatelské účty. Tyto hodnoty budete muset pak použít v příkazech SQL.

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM podržte klávesu SHIFT a klikněte na tlačítko Centrum pro správu, abyste se dostali do původního administračního nastavení.
 2. Ikona Centra pro správu

   

 3. Klikněte na Workflow schéma a vyberte workflow, kde chcete akci nastavit.
 4. Sekce Workflow schéma

   

 5. Vyberte přechod mezi stavy, kde chcete akci nastavit.
 6. Sekce Workflow schéma

   

 7. V průvodci workflow schématu se vám otevře okno pro vytvoření akcí. Vyberte Následné akce a klikněte na tlačítko Přidat akci.

  Přidat následnou akci

 8.  

 9. V rozbalovacím menu vyberte položku Vytvořit úkol a klikněte na tlačítko Další.

  Vybrat akci Vytvořit úkol

Vytvoření úkolu pro sebe samotného jako jednoho uživatele

Vyplňte pole podle následujících instrukcí:

Předmět: název úkolu (např.: zaslat návrh).
Od: vaše e-mailová adresa.
Komu: vaše e-mailová adresa.
Termín splnění: zkopírujte a vložte příkaz

SQL#select getdate()+X

kde X je počet kalendářních dní ode dne vytvoření úkolu.
Priorita: Střední, Vysoká nebo Nízká.
Nadřazená položka: klikněte na tlačítko Upravit a zkopírujte a vložte jeden z příkazů, které jsou uvedené níže:

Pro příležitosti
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Leads' as FolderName
Pro projekty
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Projects' as FolderName

 

Příklad nastavení akce Vytvořit úkol

 

Vytvoření úkolu pro vlastníka projektu

Vyplňte pole podle následujících instrukcí:

Předmět: název úkolu (např.: zaslat návrh).
Od: e-mailová adresa osoby, která zadává úkol; jedná se o e-mailovou adresu, která je uvedena u uživatelského účtu v eWay-CRM.
Komu: zkopírujte a vložte příkaz

SQL#select email1address from users where ItemID = '$CURRENT_ITEM[OwnerGUID]'

Termín splnění: zkopírujte a vložte příkaz:

SQL#select getdate()+X

kde X je počet kalendářních dní ode dne vytvoření úkolu.
Priorita: Střední, Vysoká nebo Nízká.
Nadřazená položka: klikněte na tlačítko Upravit a zkopírujte a vložte jeden z příkazů, který je uveden níže:

Pro příležitosti
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Leads' as FolderName
Pro projekty
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Projects' as FolderName

 

Příklad nastavení akce Vytvořit úkol

 

Vytvoření úkolu pro konkrétního uživatele

Vyplňte pole podle následujících instrukcí:

Předmět: název úkolu (např.: zaslat návrh).
Od: e-mailová adresa osoby, která zadává úkol; jedná se o e-mailovou adresu, která je uvedena v uživatelském účtu v eWay-CRM.
Komu:

SQL#select email1address from users where username='X'

kde X je jméno uživatele uvedené v uživatelské účtu v eWay-CRM. Např.:

SQL#select email1address from users where username='pvesely'

Termín splnění: zkopírujte a vložte příkaz:

SQL#select getdate()+X

kde X je počet kalendářních dní ode dne vytvoření úkolu. Např.: jestliže chcete, aby úkol byl splněn za 3 dny ode dne vytvoření úkolu, napište do příkazu

SQL#select getdate()+3

Priorita: Střední, Vysoká nebo Nízká.
Nadřazená položka: klikněte na tlačítko Upravit a zkopírujte a vložte jeden z příkazů, který je uveden níže:

Pro příležitosti
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Leads' as FolderName
Pro projekty
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Projects' as FolderName

 

Příklad nastavení akce Vytvořit úkol

 
Po dokončení průvodce, vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

 
Výsledkem je, že ve chvíli, kdy kliknete na požadovaný stav a stisknete tlačítko Ulož, bude automaticky vytvořen úkol.

Tip
V případě, že s vytvářením úkolů potřebujete pomoct, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce