Outlook CRM Background

Vytváření automatizovaných úkolů pro příležitosti a projekty

Pro generování automatických upomínek používejte eWay-CRM workflow

Ve chvíli, kdy již máte upravené výchozí workflow schémata nebo vytvořené nové, je možné, že budete také chtít vytvořit úkol, který vám připomene určitou akci, jako např.: telefonní hovor klientovi, zaslání návrhu, follow-up hovor atd.

Úkoly lze spustit ve chvíli, kdy přesunete příležitost z jednoho stavu do jiného a klikněte na tlačítko Uložit.

Před vytvořením automatizovaných úkolů vám doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost uživatelským jménům a ujistit se, zda e-mailové adresy jsou zadány v Uživatelské účty. Tyto hodnoty budete muset pak použít v příkazech SQL.

  1. V průvodci workflow schématu se vám otevře okno pro vytvoření akcí. Vyberte Následné akce a klikněte na tlačítko Přidat akci.

    Přidat následnou akci

  2.  

  3. V rozbalovacím menu vyberte položku Vytvořit úkol a klikněte na tlačítko Další.

    Vybrat akci Vytvořit úkol

Vytvoření úkolu pro sebe samotného jako jednoho uživatele

Vyplňte pole podle následujících instrukcí:

Předmět: název úkolu (např.: zaslat návrh).
Od: vaše e-mailová adresa.
Komu: vaše e-mailová adresa.
Termín splnění: zkopírujte a vložte příkaz

SQL#select getdate()+X

kde X je počet kalendářních dní ode dne vytvoření úkolu.
Priorita: Střední, Vysoká nebo Nízká.
Nadřazená položka: klikněte na tlačítko Upravit a zkopírujte a vložte jeden z příkazů, které jsou uvedené níže:

Pro příležitosti
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Leads' as FolderName
Pro projekty
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Projects' as FolderName

 

Příklad nastavení akce Vytvořit úkol

 

Vytvoření úkolu pro vlastníka projektu

Vyplňte pole podle následujících instrukcí:

Předmět: název úkolu (např.: zaslat návrh).
Od: e-mailová adresa osoby, která zadává úkol; jedná se o e-mailovou adresu, která je uvedena u uživatelského účtu v eWay-CRM.
Komu: zkopírujte a vložte příkaz

SQL#select email1address from users where ItemID = '$CURRENT_ITEM[OwnerGUID]'

Termín splnění: zkopírujte a vložte příkaz:

SQL#select getdate()+X

kde X je počet kalendářních dní ode dne vytvoření úkolu.
Priorita: Střední, Vysoká nebo Nízká.
Nadřazená položka: klikněte na tlačítko Upravit a zkopírujte a vložte jeden z příkazů, který je uveden níže:

Pro příležitosti
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Leads' as FolderName
Pro projekty
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Projects' as FolderName

 

Příklad nastavení akce Vytvořit úkol

 

Vytvoření úkolu pro konkrétního uživatele

Vyplňte pole podle následujících instrukcí:

Předmět: název úkolu (např.: zaslat návrh).
Od: e-mailová adresa osoby, která zadává úkol; jedná se o e-mailovou adresu, která je uvedena v uživatelském účtu v eWay-CRM.
Komu:

SQL#select email1address from users where username='X'

kde X je jméno uživatele uvedené v uživatelské účtu v eWay-CRM. Např.:

SQL#select email1address from users where username='pvesely'

Termín splnění: zkopírujte a vložte příkaz:

SQL#select getdate()+X

kde X je počet kalendářních dní ode dne vytvoření úkolu. Např.: jestliže chcete, aby úkol byl splněn za 3 dny ode dne vytvoření úkolu, napište do příkazu

SQL#select getdate()+3

Priorita: Střední, Vysoká nebo Nízká.
Nadřazená položka: klikněte na tlačítko Upravit a zkopírujte a vložte jeden z příkazů, který je uveden níže:

Pro příležitosti
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Leads' as FolderName
Pro projekty
select '$CURRENT_ITEM[ItemID]' as ItemID, 'Projects' as FolderName

 

Příklad nastavení akce Vytvořit úkol

 
Po dokončení průvodce, vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

 
Výsledkem je, že ve chvíli, kdy kliknete na požadovaný stav a stisknete tlačítko Ulož, bude automaticky vytvořen úkol.

Záložka Úkoly s úkolem vytvořeným akcí

V případě, že s vytvářením úkolů potřebujete pomoci, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce