Outlook CRM Background

Jak vytvářet projekty manuálně

Mějte na očích všechny své právě probíhající projekty

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Nový a vyberte Projekt.

Nový projekt

  1. Na kartě projektu specifikujte Název projektu, krátký popis toho, co budete dodávat (1) a případně Odběratel, Kontaktní osoba (2), Plánovaný konec (3) a Plánovaná konečná cena (4).

Hodnoty projektu

Jestliže se jedná o nového odběratele a/nebo novou kontaktní osobu, budete je možná chtít vytvořit manuálně. Chcete-li novou společnost nebo nový kontakt vytvořit, klikněte na znaménko plus, které najdete hned vpravo vedle pole Odběratel / Kontaktní osoba. Nová karta této položky se vám otevře pomocí vyskakovacího okna.

Odběratel a Kontaktní osoba

  1. Je možné, že budete chtít vybrat typ projektu.

Typ projektu

Každý typ má své vlastní workflow.

Workflow projektu

Chcete-li vytvořit vlastní typy a vlastní workflow postupujte podle instrukcí, které najdete zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.