Outlook CRM Background

Ruční vytvoření projektu

Mějte na očích všechny své právě probíhající projekty

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Free).
Tip na import projektů
Pokud máte projekty v souboru, můžete je importovat z Excelu.
 
Můžete také snadno převést e-mail na projekt.
 
Pokud stále chcete projekty vkládat manuálně, tento článek vám v tom pomůže.

Návod pro

 1. eWay-CRM Desktop
 2. eWay-CRM Online
 3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Nový a vyberte Projekt.
 2. Nový projekt

   

 3. Na kartě projektu specifikujte Název projektu, krátký popis toho, co budete dodávat (1) a případně Odběratel, Kontaktní osoba (2), Plánovaný konec (3) a Plánovaný zisk (4).
 4. Hodnoty projektu

   

 5. Jestliže se jedná o nového odběratele a/nebo novou kontaktní osobu, budete je možná chtít vytvořit manuálně. Chcete-li novou společnost nebo nový kontakt vytvořit, klikněte na znaménko plus, které najdete hned vpravo vedle pole Odběratel / Kontaktní osoba. Nová karta této položky se vám otevře pomocí vyskakovacího okna.
 6. Odběratel a Kontaktní osoba

   

 7. Je možné, že budete chtít vybrat typ projektu.
 8. Typ projektu

   

 9. Každý typ má své vlastní workflow. Chcete-li vytvořit vlastní typy a vlastní workflow postupujte podle instrukcí, které najdete zde.
 10. Workflow projektu

   

 11. Jakmile jste vložili vše, co jste chtěli, klikněte na Ulož nebo Ulož a zavři.
 12. Uložit projekt

eWay-CRM Online

 1. Klikněte na odkaz pro vytvoření nového projektu.
 2.  

 3. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
 4. Detail projektu

   

 5. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
 6. Uložit projekt

   

 7. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další projekt, stačí v seznamu kliknout na Nový projekt.
 8. Další projekt

Tip na sdílení projektů
Pokud chcete projekt sdílet kolegům, můžete tak učinit prostřednictvím chatu v aplikaci Teams anebo přes e-mail. Tlačítka k tomu určená jsou implementována přímo v eWay-CRM.

eWay-CRM Mobile

 1. V hlavním okně aplikace klikněte na ikonu +.
 2. Nová položka v eWay-CRM Mobile

   

 3. Poté vyberte možnost Nový projekt.
 4. Nový projekt v eWay-CRM Mobile

   

 5. Otevře se okno pro vyplnění údajů o novém projektu. Vyberte kontakt, automaticky se s ním vyplní i společnost a jejich údaje se převezmou.
 6. Vyplnit hodnoty

   

 7. Jsou zobrazena výchozí pole, ale pomocí možností Přidat pole si můžete zobrazit další pole, která jsou pro projekt dostupná.
 8. Přidat pole

   

 9. Pak už stačí vyplnit další potřebné údaje a následně stisknout Uložit v pravém horním rohu.
 10. Uložit projekt

   

 11. Projekt se uloží a vám zůstane zobrazen na displeji, takže si můžete překontrolovat údaje, anebo rovnou pracovat s daty, která jste zadali, například volat, psát, apod.
 12. Detail projektu

Poznámka
Některé země uplatňují striktní pravidla pro nakládání s osobními údaji (například GDPR v Evropské unii, CCPA v Kalifornii, apod.). eWay-CRM má v sobě zabudovanou funkci, která zjednodušuje zavedení GDPR pravidel. Tato funkce může být využita i pro potřeby CCPA. Abyste funkci aktivovail, prosím přečtěte si článek o GDPR.
 
!!!DŮLEŽITÉ!!! eWay-CRM nenese odpovědnost za to, že poskytnete osobní údaje v nesouladu s platnými pravidly. Systém pouze disponuje nástrojem, který vám má usnadnit život. Pokud chcete mít jistotu, že splňujete potřebná pravidla, prosím kontaktujte příslušného právníka.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce