Outlook CRM Background

Uložení a opětovné užití šablony marketingové kampaně

Šablony pro marketingové kampaně můžete vždy znovu použít

Pokud jste si vytvořili šablonu pro e-maily, s níž jste spokojeni, je škoda ji příště dělat znovu. Je lepší využít tu stávající a jen ji upravit.

V první řadě je potřeba si uvědomit, že jakmile vytvoříte marketingovou kampaň v eWay-CRM, její šablona se ukládá automaticky. Pokud ji chcete znovu použít při další kampani, stačí ji pak pouze vyvolat:

  1. V okně marketingové kampaně kliknete na Akce > Poslat hromadný e-mail.
  2. Poslat hromadný e-mail

  3. Zde je možnost Použít text z.
  4. Použít text

  5. Klikněte na toto pole a vyberte Předchozí kampaně.
  6. Předchozí kampaně

  7. V poli Vyberte Kampaň si pak jen zvolíte šablonu některé své předchozí kampaně, kterou následně můžete upravit podle potřeb nového newsletteru.
  8. Vybrat předchozí kampaň

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo se přijďte podívat na některý z našich webinářů.
Vše si spolu projdeme.