Outlook CRM Background

eWay-CRM Mobile pro iPhone umožňuje rozpoznat volajícího v případě, že není uložený ve vašem telefonu, ale je uložený v eWay-CRM. Aktuálně jsou podporovány následující moduly (moduly jsou uvedeny v pořadí, v jakém se pro identifikaci volajícího prohledávají):

  1. Kontakty
  2. Uživatelé
  3. Společnosti
  4. Příležitosti

Pro tuto funkcionalitu je ale nutné povolit eWay-CRM přístup k hovorům. To je možné provést následujícím způsobem:

  1. Přejděte do Nastavení vašeho telefonu iPhone.

iPhone nastavení

  1. Zde vyberte sekci Telefon.

Nastavení - sekce Telefon

  1. Následně ťukněte na Blokování hovorů a identifikace.

Blokování hovorů a identifikace

  1. Tlačítko u eWay-CRM je třeba překliknout do aktivní polohy, jak je znázorněno na obrázku.

Zapnout identifikaci pro eWay-CRM

  1. Od této chvíle, pokud vám někdo bude volat a jeho číslo máte uložené v eWay-CRM, ale ne v telefonu, poznáte okamžitě, kdo vám volá.

Rozpoznání volajícího z eWay-CRM

Doporučení: Pro správné fungování rozpoznání volajícího je vhodné do eWay-CRM ukládat čísla i s jejich mezinárodní předvolbou, tedy například +420 pro Českou republiku, atp.

Máte dotazy? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte nás kontaktovat.