Outlook CRM Background

Obsah

 1. Jak přejmenovat nebo skrýt stavy
 2. Jak přidat stav

Workflow schéma představuje soubor kroků, které musí každý projít, aby uzavřel pracovní příležitost nebo dokončil projekt. Schéma odpovídá standardním interním procesům a umožňuje uživatelům je automatizovat tak, aby bylo zajištěno, že každý bude postupovat stejně. Workflow schéma může automaticky generovat úkoly, zasílat e-mailová upozornění, kontrolovat povinná pole a ujistit se, že všechny potřebné dokumenty jsou přiložené. V eWay-CRM můžete nastavit své vlastní workflow schéma v Příležitostech, Projektech, Dokumentech, Marketingu, Reportech, Docházce a Bonusech.

Workflow panel je zobrazen v horní části dialogového okna.

Různé barvy odlišují význam jednotlivých stavů.

 Modré pozadí: aktuální stav položky.
 Zelené pozadí: dostupné stavy, na které můžete kliknout.
 Šedé pozadí: neaktivní.
 Bílé pozadí: nový stav, na který jste klikli před uložením.

eWay-CRM vám nabízí několik předdefinovaných workflow stavů, ale možná si budete chtít tyto stavy přizpůsobit dle svých potřeb. Pokud ano, na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Administračního nastavení.

Jak přejmenovat nebo skrýt stavy

 1. Klikněte na Workflow schéma > Deal – Opportunity.

 2. V levém horním rohu okna klikněte na tlačítko Upravit seznam stavů.

 3. V nově otevřeném okně změňte název stavu (názvy stavů) ve sloupci „cs“ (pro češtinu) a klikněte na tlačítko Dokončit.

 4. Nebo v případě, že potřebujete méně stavů a chcete nepotřebný stav (nepotřebné stavy) skrýt, můžete ve sloupci Viditelné určit, které stavy mají být viditelné.

Jak přidat stav

 1. Jděte do okna Upravit seznam stavů, kroky jsou popsány výše a do sloupce FileAs napište název nového stavu. Potom na vaší klávesnici zmáčkněte klávesu TAB nebo klávesu šipku dolů.

 2. Stavy můžete přesunout nahoru a dolů pomocí tlačítek, které jsou na levé straně okně položek. Pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.

 3. Nyní potřebujete nové stavy propojit s ostatními stavy ve workflow schématech. V levém rohu klikněte na tlačítko Vytvořit nový přechod.

 4. V nově otevřeném okně můžete vidět dvě pole: počáteční stav (stav, ze kterého vycházíte) a konečný stav (stav, do kterého se přesouváte). Nový stav najdete v druhém poli jako Konečný stav.

 5. Nový stav musíte propojit s každým počátečním stavem z prvního pole. Stavy propojíte tak, že kliknete na tlačítko Další> a Další> u následujícího kroku. Vyberte uživatelskou skupinu, která může měnit stavy nebo pokud chcete vybrat všechny uživatele, zaškrtněte Vybrat vše.

  Klikněte na tlačítko Další, Další u následujícího kroku a pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.

 6. Nyní opět klikněte na tlačítko Vytvořit nový přechod, vyberte další stav na seznamu a znovu postupujte stejným způsobem skrz celý proces. Takt postupujte u každého nadřazeného stavu.
  Nový stav také slouží jako nadřazený stav pro ostatní stavy. Připojte je ke každému konečnému stavu, který vidíte v rozbalovacím menu.

 7. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

 8. Nyní v případě, že otevřete kteroukoliv příležitost, ve workflow schématech uvidíte nové stavy.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.