Outlook CRM Background

Přidání nového deníku k projektu

Poznámky a telefonické rozhovory k dispozici v historii komunikace

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Free).

Návod pro

 1. eWay-CRM Desktop
 2. eWay-CRM Online
 3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

 1. Otevřete Projekt.
 2.  

 3. Klikněte na Vytvořit a vyberte Deník.
 4. Nový deník na projektu

   

 5. Karta Deník bude otevřena pomocí vyskakovacího okno, kde bude předvyplněné pole Nadřazená položka, Společnost, Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete blíže specifikovat pole:
 6. Předvyplněné hodnoty deníku

  Číslo

  Popis

  1

  Název (krátký popis aktivity, např.: „výkop“, „úvodní hovor“, „diskuze o…“)

  2

  Typ (toto rolovací menu si můžete přizpůsobit v Centru pro správu: Pole > Deník > Typ

   

 7. Využijte pole Poznámka ke specifikování dalších detailů z telefonického rozhovoru nebo z osobní schůzky.
 8. Poznámka deníku

 9. Klikněte na tlačítko Ulož.
 10. Tip na vytváření vazeb
  Můžete použít tlačítka Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karty, abyste k deníku připojili další položky, jako jsou e-maily, dokumenty, úkoly, projekty, příležitost, atd.

   

 11. V dolní polovině karty Deník můžete také připojit další související informace jako E-maily, Dokumenty, Úkoly, Kalendář, Příležitosti, Projekty, Společnosti, Kontakty, Marketingové kampaně, Zboží nebo Kategorie.
 12.  

 13. Nyní můžete na kartě Projekt pod záložkou Deník nalézt všechny vaše aktivity.
 14. Záložka deníky

   

 15. Můžete použít filtrování nebo seskupování položek podle jakéhokoliv pole, např.: podle Typu. Více čtěte zde.
 16. Seskupování deníků

Tip na rychlý deník
Deník snadno vytvoříte i tak, že klikněte na Nový > Deník v pásu karet Domů nebo eWay-CRM Desktop v Outlooku. Stejnou službu vám prokáže i stisknutí kláves SHIFT + WIN + J kdekoli v Outlooku. Vazby můžete řešit, jakmile hovor dokončíte.

eWay-CRM Online

 1. Klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte Nový > Deník.
 2. Přidat deník

   

 3. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
 4. Nový deník

   

 5. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
 6. Uložit deník

   

 7. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další deník, stačí v seznamu deníků kliknout na Nový deník.
 8. Přidat položku

eWay-CRM Mobile

 1. Otevřete jakýkoliv záznam (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu (iPhone) nebo pravém dolním rohu (Android) displeje vašeho telefonu.
 2. Přidat položku

   

 3. Vyberte Nový deník.
 4. Nový deník v eWay-CRM Mobile

   

 5. Vyplňte požadovaná pole, např.: Název, Typ. V případě, že některá pole jsou povinná ve vašem eWay-CRM Desktop, budou ve vaší mobilní aplikaci zvýrazněna červeně. Do pole Poznámka si můžete napsat veškeré vaše poznámky a poté v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu klikněte na tlačítko Uložit.
 6. Uložit deník

Tip na rychlejší vytváření deníků
Nemusíte otevírat eWay-CRM Mobile, abyste vytvořili deník. Jen ťuknete a podržte prst na ikoně aplikace a objeví se menu, kde můžete vybrat Nový deník.

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce