Outlook CRM Background

Přidání nového deníku k příležitosti

Sledujte vaše telefonní hovory a schůzky

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Free).

Návod pro

 1. eWay-CRM Desktop
 2. eWay-CRM Online
 3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

 1. Otevřete Příležitost.
 2.  

 3. Klikněte na Vytvořit a vyberte Deník.
 4. Nový deník na příležitosti

   

 5. Karta Deník bude otevřena pomocí vyskakovacího okna a bude mít předvyplněná pole Nadřazená položka, Společnost, Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete specifikovat pole:
 6. Předvyplněné hodnoty deníku

  Číslo

  Popis

  1

  Název (krátký popis aktivity, např.: „první hovor,“ „follow-up hovor“, „diskuze o“…)

  2

  Typ (rozbalovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Modul Nastavení > Rozbalovací menu > Typ Deník) – specifikuje o jakou činnost se jedná, například telefonní hovor, zápis ze schůzky, apod.

   

 7. Pole Poznámka můžete využít k zaznamenání bližších informací z telefonického hovoru nebo osobní schůzky.
 8. Poznámka deníku

 9. Klikněte na tlačítko Ulož.
 10. Tip na vytváření vazeb
  Můžete použít tlačítka Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karty, abyste k deníku připojili další položky, jako jsou e-maily, dokumenty, úkoly, projekty, příležitost, atd.

   

 11. Nyní na kartě Příležitost pod záložkou Deník můžete najít vaše veškeré aktivity.
 12. Záložka Deník

   

 13. Položky můžete buď filtrovat, nebo seskupovat podle jakéhokoliv pole, např.: Typ. Více čtěte zde.
 14. Seskupené deníky na příležitosti

Tip na rychlý deník
Deník snadno vytvoříte i tak, že klikněte na Nový > Deník v pásu karet Domů nebo eWay-CRM Desktop v Outlooku. Stejnou službu vám prokáže i stisknutí kláves SHIFT + WIN + J kdekoli v Outlooku. Vazby můžete řešit, jakmile hovor dokončíte.

eWay-CRM Online

 1. Klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte Nový > Deník.
 2. Přidat deník

   

 3. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
 4. Nový deník

   

 5. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
 6. Uložit deník

   

 7. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další deník, stačí v seznamu deníků kliknout na Nový deník.
 8. Přidat položku

eWay-CRM Mobile

 1. Otevřete jakýkoliv záznam (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu (iPhone) nebo pravém dolním rohu (Android) displeje vašeho telefonu.
 2. Přidat položku

   

 3. Vyberte Nový deník.
 4. Nový deník v eWay-CRM Mobile

   

 5. Vyplňte požadovaná pole, např.: Název, Typ. V případě, že některá pole jsou povinná ve vašem eWay-CRM Desktop, budou ve vaší mobilní aplikaci zvýrazněna červeně. Do pole Poznámka si můžete napsat veškeré vaše poznámky a poté v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu klikněte na tlačítko Uložit.
 6. Uložit deník

Tip na rychlejší vytváření deníků
Nemusíte otevírat eWay-CRM Mobile, abyste vytvořili deník. Jen ťuknete a podržte prst na ikoně aplikace a objeví se menu, kde můžete vybrat Nový deník.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce