Outlook CRM Background

eWay-CRM vám nabízí přizpůsobitelná uživatelská oprávnění, které vám umožňují pro konkrétní uživatelskou skupiny omezit nebo limitovat přístup do pole nebo modulu.

Nastavení oprávnění pro pole (Pole)

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Centrum pro správu, abyste se dostali do původního administračního nastavení.
 2. Ikona Centra pro správu

 3. Vyberte položku Skupiny a vyberte uživatelskou skupinu, pro kterou chcete aplikovat oprávnění. V případě, že chcete změnit oprávnění pro všechny uživatelské skupiny, vyberte System.
 4. Oprávnění na pole

   

 5. V okně skupiny klikněte na záložku Oprávnění na pole, vyberte modul a ve sloupci Název můžete vidět všechna dostupná pole pro vybraný modul (včetně vlastních polí).
 6. Práva na pole

   

 7. Pro každé pole můžete vybrat jednu z těchto úrovní oprávnění:
  • Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem.
  • Uživatelé mají plnou kontrolu nad tímto polem u svých položek.
  • Uživatelé vidí toto pole, ale nemohou měnit jeho hodnotu.
  • Uživatelé nevidí toto pole.
  • Uživatelé nevidí toto pole, ani nemohou pracovat s jeho hodnotami.

Přečtěte si více o právech na pole zde.

Nastavení oprávnění na moduly

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Centrum pro správu, abyste se dostali do původního administračního nastavení.
 2. Ikona Centra pro správu

 3. Vyberte položku Oprávnění na moduly a vyberte uživatelskou skupiny, na kterou chcete oprávnění aplikovat.
 4. Oprávnění na moduly

   

 5. Pro každý řádek pod záložkou Oprávnění na moduly můžete vybrat následující možnosti:

Pro sloupce Zobrazit, Vytvořit a Odstranit:

 • Uživatelé mohou vidět všechny položky
 • Uživatelé mohou vidět položky svázané s kategoriemi, kterých jsou členy
 • Uživatelé mohou vidět položky svázané s jejich projekty, příležitostmi, společnostmi a kontakty
 • Uživatelé mohou vidět položky svázané s nimi
 • Uživatelé mohou vidět své položky
 • Uživatelé modul vůbec nevidí

Práva na moduly

 
Pro sloupce Vytvořit a obdobně pro Exportovat:

 • Uživatelé mohou vytvářet nové položky
 • Uživatelé vůbec nemohou vytvářet nové položky

Práva na moduly

 
Přečtěte si více o právech na moduly zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.