Outlook CRM Background

Jak nastavit automatizované e-maily v příležitost a projektech

eWay-CRM Workflow schéma může ušetřit váš čas pomocí automaticky generovaných e-mailů

Jak používat eWay-CRM » Administrace / Přizpůsobení » Jak nastavit automatizované e-maily v příležitost a projektech

Ve chvíli, kdy již máte upravené výchozí workflow schémata nebo vytvořené nové, je možné, že budete také chtít vytvořit upozornění pro manažera nebo určitou uživatelskou skupinu, a tím je informovat o nové stavu příležitosti či projektu.

Upozornění lze spustit ve chvíli, kdy přesunete příležitost či projekt z jednoho stavu do jiného.

V průvodci workflow schématem najdete okno pro vytvoření akce. Zde klikněte na tlačítko Přidat akci.

Přidat akci

  1. V rozbalovacím menu vyberte položku Zaslat e-mail a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

    Akce Poslat e-mail

  2. Vyplňte pole podle následujících instrukcí:

V případě, že chcete, aby upozornění bylo zasíláno uživatelské skupině, pole Recipient group vyplňte příkazem:

SQL#select itemid from users where username = 'User Group'

kde User Group je konkrétní uživatelská skupina v eWay-CRM.

V případě, že chcete, aby upozornění bylo zasíláno konkrétnímu uživateli, pole Recipient users vyplňte příkazem:

SQL#select itemid from users where username = 'User Name'

kde User Name je právě konkrétní uživatel, kterému má být dané upozornění zasíláno.
Předmět:

$CURRENT_ITEM[FileAs]: Lead Converted to Project

Obsah: Nový projekt byl právě vytvořen.
Například:

Příklad akce Poslat e-mail

V případě, že chcete vytvořit sérii upozornění, je možné, že budete chtít importovat a exportovat šablonu. Pokud ano, v dolní části okna klikněte na tlačítko Šablona.

Exportovat nebo importovat šablonu

Nyní klikněte na tlačítko Další.

  1. Zde je vám k dispozici Shrnutí, kde můžete zkontrolovat úkol. Pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.

    Shrnutí přechodu mezi stavy

  2. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat eWay-CRM

Po dokončení vám budou zasílány upozornění do vaší e-mailové schránky.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.