Outlook CRM Background

Jak nastavit automatizované e-maily v příležitost a projektech

eWay-CRM Workflow schéma může ušetřit váš čas pomocí automaticky generovaných e-mailů

Ve chvíli, kdy již máte upravené výchozí workflow schémata nebo vytvořené nové, je možné, že budete také chtít vytvořit upozornění pro manažera nebo určitou uživatelskou skupinu, a tím je informovat o nové stavu příležitosti či projektu.

Upozornění lze spustit ve chvíli, kdy přesunete příležitost či projekt z jednoho stavu do jiného.

V průvodci workflow schématem najdete okno pro vytvoření akce. Vyberte Následné akce a klikněte na tlačítko Přidat akci.

Přidat následnou akci

  1. V rozbalovacím menu vyberte položku Poslat e-mail a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

Vybrat akci Poslat e-mail

  1. Vyplňte pole podle následujících instrukcí:

V případě, že chcete, aby upozornění bylo zasíláno uživatelské skupině, pole Skupiny příjemců vyplňte příkazem:

SQL#select itemid from users where username = 'User Group'

kde User Group je konkrétní uživatelská skupina v eWay-CRM.

V případě, že chcete, aby upozornění bylo zasíláno konkrétnímu uživateli, pole Příjemci vyplňte příkazem:

SQL#select itemid from users where username = 'User Name'

kde User Name je právě konkrétní uživatel, kterému má být dané upozornění zasíláno.
Předmět:

$CURRENT_ITEM[FileAs]: Příležitost byla převedena na projekt

Obsah: Nový projekt byl právě vytvořen.
Například:

Příklad akce Poslat e-mail

V případě, že chcete vytvořit sérii upozornění, je možné, že budete chtít importovat a exportovat šablonu. Pokud ano, v dolní části okna klikněte na tlačítko Šablona.

Importovat či exportovat šablonu akce

Nyní klikněte na tlačítko Další.

  1. Zde je vám k dispozici Shrnutí, kde můžete zkontrolovat úkol. Pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.

Potvrzení akce Poslat e-mail

  1. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

Synchronizovat data eWay-CRM

Po dokončení vám budou zasílány upozornění do vaší e-mailové schránky.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.