Outlook CRM Background

Nastavení automatického vyplňování pravděpodobnosti příležitosti

 
V momentě, kdy si přizpůsobíte nebo vytvoříte nové workflow schéma, je možné, že budete chtít, aby se pole Pravděpodobnost automaticky vyplňovalo procentem pravděpodobnosti ve chvíli, kdy příležitost přechází z jedné fáze do druhé.

Pole Pravděpodobnost

Například:

 • 0% Nové
 • 20% Kvalifikace
 • 50% Nabídka
 • 80% Smlouva

Procento pravděpodobnosti můžete vložit ručně, ale jestliže chcete, aby bylo vyplněno automaticky skrz celou vaší organizaci, postupujte dle následujících instrukcí:

 1. Klikněte na odkaz pro přechod do nastavení workflow k příležitostem v Centru pro správu. Pro možnost se přihlásit je třeba mít účet eWay-CRM s administrátorskými právy. Následně vyberte typ příležitosti, pro který chcete pravděpodobnosti nastavit.
 2. Workflow schéma příležitosti

   

 3. Zde můžete pro jednotlivé stavy určit pravděpodobnost, která se při přechodu do daného stavu automaticky nastaví. Takže pokud dáte 50 % na Nabídku, kdykoli při přechodu do stavu Nabídka se tato pravděpodobnost automaticky vyplní. Pro stav Vyhráno nechte hodnotu Vyhráno, která zastupuje 100 %. Po provedení změn je třeba hodnoty uložit.
 4. Workflow přechod

   

 5. Na eWay-CRM Desktop vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
 6. Synchronizovat data eWay-CRM

Tip
V případě, že potřebujete pomoc s přizpůsobením nebo chcete, abychom to udělali za vás, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce