Outlook CRM Background

Import dat z Microsoft Excel (video uvnitř)

Přejděte z jiného CRM softwaru pomocí několika málo kroků

 Obsah

 1. Import společností
 2. Import kontaktů
 3. Import zboží
 4. Import příležitostí a projektů

Možnost importovat data z Microsoft Excel může být velmi užitečné zejména, když potřebujete přejít z jakéhokoliv jiného CRM nebo v případě, že jste zakoupili seznam kontaktů a potřebujete tyto kontakty přenést a sledovat s nimi komunikaci.

eWay-CRM vám umožňuje import společností, kontaktů, příležitostí, projektů a zboží.

Import společností

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Společnosti.
 2. Ikona Společnosti

 3. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a vyberte Výběr sloupců. Pomocí myši přetáhněte ta pole, která budete chtít importovat. Čtěte více zde.
 4.  

 5. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše můžete vybraný soubor přetáhnout pomocí myši.
 6. Importovat z Excelu

   

 7. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
 8. Mapování sloupců při importu

   

 9. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
 10. Mapování sloupců při importu

   

 11. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
 12. Dialog s chybami

   

 13. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.

Import kontaktů

Než začnete importovat kontakty, je zapotřebí naimportovat nebo manuálně vytvořit společnosti k nastavení vztahů mezi nimi a kontakty. Viz výše v několika krocích, jak importovat společnosti.

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Kontakty.
 2. Ikona Kontakty

 3. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce, vyberte Výběr sloupců a pomocí myši přetáhněte pole, která chcete importovat. Čtěte více zde. Ujistěte se, zda jste zahrnuli i sloupec Společnosti do šablony.
 4.  

 5. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo můžete jednoduše soubor přetáhnout pomocí myši.
 6. Importovat z Excelu

   

 7. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
 8. Mapování sloupců při importu

   

 9. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
 10. Mapování sloupců při importu

   

 11. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
 12. Dialog s chybami

   

 13. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.

Import zboží

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Zboží.
 2. Ikona Zboží

 3. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví libovolného sloupce, vyberte Výběr sloupců a pomocí myši přetáhněte sloupce, která chcete importovat. Čtěte více zde.
 4.  

 5. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.
 6. Importovat z Excelu

   

 7. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
 8. Mapování sloupců při importu

   

 9. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
 10. Mapování sloupců při importu

   

 11. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
 12. Dialog s chybami

   

 13. Pokud máte sdata v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.

Import příležitostí a projektů

 1. Pro import Příležitostí, klikněte na štítek Příležitosti na hlavním pásu karet v eWay-CRM.
 2. Ikona Příležitosti

  Pro import Projektů, klikněte na štítek Projekty na hlavním pásu karet v eWay-CRM.

  Ikona Projekty

 3. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Rozhodněte se, zda chcete také importovat workflow stavy. Jestliže ano, ujistěte se, zda tyto sloupce Typ a Stav jsou součástí vaší šablony. V případě, že chcete, aby vaše příležitosti měly výchozí stav označen jako Nový, ponechejte pole prázdné. V průběhu importu příležitostí můžete také využít těchto pokročilých funkcí:

   

 4. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.
 5. Importovat z Excelu

   

 6. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
 7. Mapování sloupců při importu

   

 8. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
 9. Mapování sloupců při importu

   

 10. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
 11. Dialog s chybami

   

 12. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Importovat.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, jestliže potřebujete pomoci s importem dat nebo chcete, abychom vaše data importovali.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce