Outlook CRM Background

Import dat z Microsoft Excel

Přejděte z jiného CRM softwaru pomocí několika málo kroků

Návod pro

Obsah

 1. Import společností
 2. Import kontaktů
 3. Import deníků
 4. Import zboží
 5. Import příležitostí a projektů

Možnost importovat data z Microsoft Excel může být velmi užitečné zejména, když potřebujete přejít z jakéhokoliv jiného CRM nebo v případě, že jste zakoupili seznam kontaktů a potřebujete tyto kontakty přenést a sledovat s nimi komunikaci.

eWay-CRM vám umožňuje import společností, kontaktů, příležitostí, projektů a zboží.

Kromě importu nových položek umožňuje eWay-CRM i hromadné změny. Pro více informací prosím přejděte do eWay-CRM dokumentace.

Import společností

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Společnosti.
 2. Ikona Společnosti

   

 3. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše můžete vybraný soubor přetáhnout pomocí myši.
 4. Importovat z Excelu

   

 5. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
 6. Tip
  Pokud potřebujete naimportovat hodnoty, pro které nemáte konkrétní pole, použijte náš nástroj pro tvorbu uživatelských polí. Nástroj vám dovoluje vytvářet vlastní pole. Když pole vytvoříte, zavřete importní dialo a pusťte jej znovu.

  Mapování sloupců při importu

   

 7. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
 8. Mapování sloupců při importu

   

 9. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
 10. Dialog s chybami

   

 11. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Opakovat.
 12.  

 13. Import by nyní měl skončit úspěchem a vaše data jsou uložena do eWay-CRM. Pro jistotu je vhodné si je zkontrolovat.
 14. Úspěšný import

Import kontaktů

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Kontakty.
 2. Ikona Kontakty

   

 3. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo můžete jednoduše soubor přetáhnout pomocí myši.
 4. Importovat z Excelu

   

 5. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
 6. Tip
  Pokud potřebujete naimportovat hodnoty, pro které nemáte konkrétní pole, použijte náš nástroj pro tvorbu uživatelských polí. Nástroj vám dovoluje vytvářet vlastní pole. Když pole vytvoříte, zavřete importní dialo a pusťte jej znovu.

  Mapování sloupců při importu

   

 7. Při importu kontaktů se může objevit následující dialog. eWay-CRM importuje údaje o jméně jako celé jméno, ale i jako jeho jednotlivé části. Vyberte si proto možnost, kterou upřednostňujete vy. Pokud zvolíte Celé jméno, stačí dialog potvrdit. Svou volbu samozřejmě můžete před importem ještě kdykoli změnit.
 8. Import podle pole Celé jméno

   

 9. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
 10. Tip pro automatické vytváření společností
  Pokud zaškrtnete pole Vytvářet novou společnost při importu kontaktů, společnosti (pokud je kontakty mají vyplněné) se vytvoří v modulu Společnosti s vazbou na daný kontakt.

  Mapování sloupců při importu

   

 11. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
 12. Dialog s chybami

   

 13. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Opakovat.
 14.  

 15. Import by nyní měl skončit úspěchem a vaše data jsou uložena do eWay-CRM. Pro jistotu je vhodné si je zkontrolovat.
 16. Úspěšný import

Import deníků

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Deník.
 2. Ikona Deník

   

 3. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.
 4. Importovat z Excelu

   

 5. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
 6. Tip
  Pokud potřebujete naimportovat hodnoty, pro které nemáte konkrétní pole, použijte náš nástroj pro tvorbu uživatelských polí. Nástroj vám dovoluje vytvářet vlastní pole. Když pole vytvoříte, zavřete importní dialo a pusťte jej znovu.

  Mapování sloupců při importu

   

 7. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
 8. Mapování sloupců při importu

   

 9. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
 10. Dialog s chybami

   

 11. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Opakovat.
 12.  

 13. Import by nyní měl skončit úspěchem a vaše data jsou uložena do eWay-CRM. Pro jistotu je vhodné si je zkontrolovat.
 14. Úspěšný import

Import zboží

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Zboží.
 2. Ikona Zboží

   

 3. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.
 4. Importovat z Excelu

   

 5. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
 6. Tip
  Pokud potřebujete naimportovat hodnoty, pro které nemáte konkrétní pole, použijte náš nástroj pro tvorbu uživatelských polí. Nástroj vám dovoluje vytvářet vlastní pole. Když pole vytvoříte, zavřete importní dialo a pusťte jej znovu.

  Mapování sloupců při importu

   

 7. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
 8. Mapování sloupců při importu

   

 9. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
 10. Dialog s chybami

   

 11. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Opakovat.
 12.  

 13. Import by nyní měl skončit úspěchem a vaše data jsou uložena do eWay-CRM. Pro jistotu je vhodné si je zkontrolovat.
 14. Úspěšný import

Import příležitostí a projektů

 1. Pro import Příležitostí, klikněte na štítek Příležitosti na hlavním pásu karet v eWay-CRM.
 2. Ikona Příležitosti

  Pro import Projektů, klikněte na štítek Projekty na hlavním pásu karet v eWay-CRM.

  Ikona Projekty

   

 3. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.
 4. Importovat z Excelu

   

 5. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
 6. Tip
  Pokud potřebujete naimportovat hodnoty, pro které nemáte konkrétní pole, použijte náš nástroj pro tvorbu uživatelských polí. Nástroj vám dovoluje vytvářet vlastní pole. Když pole vytvoříte, zavřete importní dialo a pusťte jej znovu.

  Mapování sloupců při importu

   

 7. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
 8. Tip na párování polí
  K příležitosti i projektu je možné navázat existující kontakty a společnosti, slouží k tomu následující pole: pro společnost je to pole Odběratel, pro kontakt pole Kontaktní osoba.

  Mapování sloupců při importu

   

 9. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.
 10. Dialog s chybami

   

 11. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Opakovat.
 12.  

 13. Import by nyní měl skončit úspěchem a vaše data jsou uložena do eWay-CRM. Pro jistotu je vhodné si je zkontrolovat.
 14. Úspěšný import

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, jestliže potřebujete pomoci s importem dat nebo chcete, abychom vaše data importovali.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce