Outlook CRM Background

Jak importovat data z Microsoft Excel

Přejděte z jiného CRM softwaru pomocí několika málo kroků

 Obsah

 1. Import společností
 2. Import kontaktů
 3. Import zboží
 4. Import příležitostí a projektů

Možnost importovat data z Microsoft Excel může být velmi užitečné zejména, když potřebujete přejít z jakéhokoliv jiného CRM nebo v případě, že jste zakoupili seznam kontaktů a potřebujete tyto kontakty přenést a sledovat s nimi komunikaci.

eWay-CRM vám umožňuje import společností, kontaktů, příležitostí, projektů a zboží.

Import společností

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Společnosti.

Ikona Společnosti

 1. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a vyberte Výběr sloupců. Pomocí myši přetáhněte ta pole, která budete chtít importovat. Čtěte více zde.
 2. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Uložit šablonu.

Uložit šablonu

 1. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte do něj svá data. Ujistěte se, zda v souboru nejsou žádná duplicitní, ani chybějící data. eWay-CRM importuje pouze konzistentní data. Uložte Excel soubor soubor a zavřete jej.
 2. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu, nahrajte tabulku a importujte data. Nebo jednoduše můžete vybraný soubor přetáhnout pomocí myši.

Importovat z Excelu

Import kontaktů

Než začnete importovat kontakty, je zapotřebí naimportovat nebo manuálně vytvořit společnosti k nastavení vztahů mezi nimi a kontakty. Viz výše v několika krocích, jak importovat společnosti.

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Kontakty.

Ikona Kontakty

 1. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce, vyberte Výběr sloupců a pomocí myši přetáhněte pole, která chcete importovat. Čtěte více zde. Ujistěte se, zda jste zahrnuli i sloupec Společnosti do šablony.
 2. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Uložit šablonu.

Uložit šablonu

 1. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte do něj svá data. Ujistěte se, že v souboru nejsou žádná duplicitní, ani chybějící data. eWay-CRM importuje pouze konzistentní data. Uložte Excel soubor soubor a zavřete jej.
 2. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu, nahrajte tabulku a importujte data. Nebo můžete jednoduše soubor přetáhnout pomocí myši.

Importovat z Excelu

Import zboží

 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Zboží.

Ikona Zboží

 1. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví libovolného sloupce, vyberte Výběr sloupců a pomocí myši přetáhněte sloupce, která chcete importovat. Čtěte více zde.
 2. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Uložit šablonu.

Uložit šablonu

 1. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte do něj svá data. Ujistěte se, zda v souboru nejsou žádná duplicitní, ani chybějící data. eWay-CRM importuje pouze konzistentní data. Uložte Excel soubor soubor a zavřete jej.
 2. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu, nahrajte tabulku a importujte data. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.

Importovat z Excelu

Import příležitostí a projektů

 1. Pro import Příležitostí, klikněte na štítek Příležitosti na hlavním pásu karet v eWay-CRM.

Ikona Příležitosti

Pro import Projektů, klikněte na štítek Projekty na hlavním pásu karet v eWay-CRM.

Ikona Projekty

 1. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Rozhodněte se, zda chcete také importovat workflow stavy. Jestliže ano, ujistěte se, zda tento sloupce Typ a Stav jsou součástí vaší šablony. V případě, že chcete, aby vaše příležitosti měly výchozí stav označen jako Nový, ponechejte pole prázdné. V průběhu importu příležitostí můžete také využít těchto pokročilých funkcí:
 1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Uložit šablonu.

Uložit šablonu

 1. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte do něj vaše data. Ujistěte se, zda v souboru nejsou žádná duplicitní, ani chybějící data. eWay-CRM importuje pouze konzistentní data. Uložte Excel soubor soubor a zavřete jej.
 2. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu, nahrajte tabulku a importujte data. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.

Importovat z Excelu

 1. Ve vyskakovacím okně vám bude položena otázka, zda chcete ověřit workflow kroky během importu dat. Klikněte na Ano, jestliže importujete workflow stavy, nebo klikněte na Ne, jestliže workflow stavy neimportujete.

Dialog potvrzení importu

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, jestliže potřebujete pomoci s importem dat nebo chcete, abychom vaše data importovali.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.