Outlook CRM Background

GDPR požaduje, aby byl evidován souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zvlášť pro každý účel zpracování. V eWay-CRM si vytvoříme sadu políček, které představují získání souhlasu pro každý z účelů zpracování. Můžeme použít obyčejná zaškrtávací pole nebo evidovat datum a čas a evidovat tak Datum získání souhlasu. Druhá z variant nám později umožní vyfiltrovat si kontakty, které nám daly kontakt před pěti lety (protože nám naše interní politika přikazuje souhlas po pěti letech obnovit, resp. klienta z databáze smazat).

 1. Otevřete si Administrační nastavení.
 2. Ikona Administračního nastavení

   

 3. Klikněte na sekci Uživatelská pole.
 4. Sekce Uživatelská pole

   

 5. Klikněte na modul Kontakty (popř. Příležitosti, resp. Společnosti).
 6. Uživatelská pole modulu Kontakty

   

 7. Vlevo nahoře stiskněte tlačítko Nový.
 8. Nová položka v administrační aplikaci

   

 9. Vyberte požadovaný typ – Datumové pole nebo Zaškrtávací pole.
 10. Datumové pole nebo Zaškrtávací pole

   

 11. Napište název pole – např. Datum získání souhlasu pro marketingové účely nebo Souhlas pro marketingové účely (popř. libovolně jiný dle preference).
 12. Datum získání souhlasu

   

 13. Stiskněte OK.
 14.  

 15. Kroky 4-7 opakujte pro každý z účelů zpracování zvlášť.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.