Outlook CRM Background
 1. V eWay-CRM Outlook klikněte v pásu karet na Centrum pro správu.
 2. Centrum pro správu

 3. Přejděte do sekce Uživatelé.
 4. Uživatelé

   

 5. Klikněte na uživatele, jehož agendu chcete delegovat na jiného zaměstnance. Ve chvíli, kdy uživatele vyberete, zaktivní se možnost Převést. Klikněte na ni.
 6. Delegování

 7. V dialogu můžete vybrat, jakou agendu delegovat. Můžete chtít delegovat jen úkoly, ale i komplexnější záznamy v podobě společností, kontaktů, apod.
 8. Vybrat jakou agendu delegovat

 9. Pak už jen stačí vybrat uživatele, na něhož se agenda převede a svou volbu potvrdit přes OK.
 10. Na koho se bude delegovat

 11. Nově zodpovědný uživatel se v tu chvíli stává vlastníkem všech vybraných položek.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi.

Neváhejte a kontaktujte nás.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.