eWay-CRM Header

Moduly

Podívejte se na nejdůležitější moduly eWay-CRM.

Kontakty

Modul Kontakty je určen ke kompletní správě a evidenci veškerých obchodních kontaktů v eWay-CRM. Jedná se o odlišný modul než stejnojmenný modul v aplikaci Microsoft Outlook. eWay-CRM je však s modulem Kontakty v MS Outlooku plně kompatibilní a nabízí funkci pro obousměrnou synchronizaci záznamů.

Díky promyšlené integraci není nutné kontakt spravovat na více místech a navíc je možné používat i řešení třetích stran pro synchronizaci položek s mobilními telefony či smartphony a mít tak informace neustále po ruce.

Kromě základních údajů a kontaktních informací je možné ke kontaktu do eWay-CRM ukládat poznámky, evidovat historii elektronické komunikace či přikládat dokumenty.

Kontakty v Outlooku

Společnosti

Slouží pro správu firem bez ohledu na to, zda jsou to Vaši odběratelé, dodavatelé nebo partneři či dokonce konkurenti. Integrace s obchodním rejstříkem (ARES) a evropským rejstříkem plátců DPH nabízí pohodlnou cestu, jak společnost v eWay-CRM založit.

Na kartě společnosti jsou na první pohled k dispozici osoby (kontakty), které ve firmě pracují, seznamy poptávek a projektů. Každý tak velmi rychle zjistí, co daná firma poptává nebo v jakém stavu jsou její zakázky.

Sledování komunikace je kapitola sama pro sebe, ale nikoli kapitola oddělená. Speciální záložky Deník a Dokumenty jsou pravé místo, kde najdete zápisy z jednání a telefonních hovorů. Díky pohodlné integraci s MS Outlookem je přetáhnutí e-mailů do eWay-CRM otázka vteřinky.

Poslední – avšak neméně důležitou – oblastí jsou finance. Záložka Košíky umožňuje zobrazit si jednotlivé faktury včetně informace o jejich úhradách.

Společnosti v eWay-CRM

Příležitosti

Modul Příležitosti je úžasný pomocník pro evidenci poptávek. Obchodníci mají prostor pro zapisování průběhu prací na příležitosti a pro plánování dalších aktivit.

Samozřejmostí je také elegantní provázání na e-maily Microsoft Outlooku a možnost přikládat dokumenty.

Jednou z nejpřínosnějších funkcí je systém workflow. V eWay-CRM lze totiž nadefinovat seznam kroků, které je potřeba absolvovat při zpracování obchodního případu. Aplikace pak obchodníka vede jednotlivými kroky a pomáhá mu s jeho řešením.

Automaticky umí připomenout důležitý termín či si říct o chybějící údaj nebo dokument.

Obchod v CRM pro Outlook

Projekty

Slouží k evidenci a správě projektů během celého jejich životního cyklu. Jako vedoucí oddělení můžete v eWay-CRM systému definovat pracovní postupy pro jednotlivé typy projektů a zajistit tak, že všichni pracovníci budou dodržovat Vámi stanovená pravidla.

Projektoví manažeři mohou v eWay-CRM na kartě projektu sledovat vztah mezi plánovanými a reálnými údaji a ve spojení s dalšími moduly ihned zjistit, jaké jsou náklady členů celého týmu. Mají také možnost vést si přímo v eWay-CRM podrobný projektový deník, díky němuž při realizaci dalších zakázek zjistí, kde posledně udělali chybu, a mohou se jí příště vyvarovat. Vy, jako jejich nadřízený, budete mít zase dokonalý přehled o všech projektech svého oddělení.

K projektům v systému eWay-CRM lze samozřejmě přikládat nabídky, smlouvy, zápisy z jednání či evidovat veškerou e-mailovou komunikaci mezi oběma stranami.

 

Zcela jiného rozměru nabývá tento modul ve spojení s reporty, díky nimž pouze jedním kliknutím zjistíte srovnání napříč jednotlivými projekty, efektivitu projektových manažerů či odhalíte nejefektivnější týmy.

Projekty v CRM pro Outlook

Marketing

Většina organizací dnešní doby se dostane do stavu, kdy potřebuje komunikovat se svými klienty či zájemci, a to cíleně a efektivně. Marketingový modul v eWay-CRM umožňuje snadné vytváření personifikovaných e-mailů. Zajišťuje propojení s dodatečnými aktivitami (např. telefonát či dopis) a navíc až překvapivě snadno získává zpětnou vazbu.

Profesionální e-mail nabízí automatický převod jména do pátého pádu či rozpoznání pohlaví adresáta. Přestaňte trávit čas ručním doplňováním dat a soustřeďte se na to, co je opravdu důležité – jak si udržet stávající a přilákat nové zákazníky.

Marketing v eWay-CRM

Deník

Modul Deník slouží k evidenci poznámek, zápisů z jednání či telefonních hovorů. Je ideálním místem, kam zapsat všechny důležité informace o komunikaci s tím, že jsou deníky svázané s příležitostí, projektem či společností – jednoduše s tím objektem, ke kterému se vztahují.

Součástí každého jednání je i soupis následných kroků, které v eWay-CRM evidujeme v podobě úkolů. Na to jsme při návrhu deníku mysleli také, takže v dolní části okna je mimo jiné záložka Úkoly, kde lze následné kroky snadno plánovat. Ano, jedná se o úkoly Microsoft Outlooku, v němž se Vám úkoly samozřejmě souběžně ihned objevují.

Malá perlička na závěr: Pokud svážete deník s projektem, systém ho automaticky naváže i na společnost, kterou máte u projektu uvedenou jako odběratele. Na kartě společnosti pak najdete sumarizované všechny deníky, které šly napříč všemi projekty, a na kartě projektu jen tu komunikaci, která se vztahuje ke konkrétní zakázce.

Deníky v eWay-CRM

Dokumenty

Modul Dokumenty slouží pro kompletní správu všech souborů, které v souvislosti s řízením projektů a obchodních aktivit do systému eWay-CRM přikládáte.

Hlavní výhodou je, že uložené dokumenty jsou přístupné přímo v Microsoft Outlook a již není třeba hledat je v jiných správcovských aplikacích. Dokumenty mohou být libovolného typu, například Microsoft Word, Excel, PDF, obrázky atd.

Podobně jako u modulu Deník, i zde se pravá síla modulu objeví ve spojení s dalšími položkami – s projekty, společnostmi či obchodními kontakty. Projektoví manažeři mohou do systému eWay-CRM vkládat specifikace, zápisy z jednání a předávací protokoly, obchodní manažeři naopak objednávky, smlouvy, atp.

Součástí eWay-CRM jsou i zásuvné moduly pro Microsoft Word a Microsoft Excel. Z těchto programů pak můžete soubory vkládat do eWay-CRM stisknutím jediného tlačítka!

Určitě se Vám taky bude líbit naše funkce pro verzování souborů. Neztratíte nikdy žádné verze vašich dokumentů. Vyzkoušejte!

Dokumenty v eWay-CRM

E-maily

E-maily, došlé do aplikace Microsoft Outlook, je možné ukládat i do systému eWay-CRM. Zajistíte tak, že se záznam o elektronické komunikaci archivuje v systému a zůstane uchován, i když jej uživatel smaže ze své poštovní schránky.

eWay-CRM umožňuje automatickou evidenci příchozích a odchozích e-mailů a automatické svazování s osobami, kterých se týkají. V eWay-CRM tak můžete bez zvýšeného úsilí evidovat komunikaci s klientem. V případě, že je pracovník, který s klientem jedná, na dovolené, může kolega plně zastoupit jeho práci.

Pokud se po několika letech zákazník rozhodne provést úpravy projektu, který jste pro něj realizovali, je získání dva roky starých informací z elektronické pošty záležitostí pouhého otevření karty příslušného kontaktu a klepnutí na záložku E-maily v systému eWay-CRM. Vše navíc bez ohledu na to, zda pracovník, který měl projekt před lety na starosti, ve firmě pracuje, či nikoliv.

E-maily v eWay-CRM

Úkoly a kalendář

Jeden z modulů, kde je naplno vidět těsné provázání eWay-CRM s Microsoft Outlookem. eWay-CRM využívá kartu outlookových úkolů a přidává do ní známý systém záložek.

Nejčastější využití nacházejí úkoly při plánování následných kroků (např. „Zavolat“, „Poslat nabídku“, „Připravit podklady“, …) v příležitostech, projektech či přímo na kartě konkrétního zákazníka.

Kalendář je další z modulů, kde eWay-CRM přímo přejímá prostředí MS Outlooku. Slouží nejčastěji pro plánování schůzek, ale někteří lidé jsou zvyklí si do kalendáře plánovat i „úkoly“ (např. příprava nabídky), protože jim vyhovuje časové zobrazení.

Kalendář lze pohodlně vytvořit přímo z prostředí MS Outlooku, kde pak jenom stačí vybrat ve spodní části projekt, příležitost, nebo společnost, ke kterým událost patří. Druhá možnost je samozřejmě vytvoření události přímo z karty položky, například projektu nebo příležitosti.

Velmi užitečnou funkcí je převod kalendáře na deník. Pokud synchronizujete kalendář se smartphonem a tabletem a situace Vám nedovolí na poradě otevřít notebook, lze vše zapsat přímo do poznámky kalendáře. Poté – v klidu v kanceláři – pouze klepnete pravým tlačítkem na událost a vyberete „Převést na deník“. Systém Vám sám připraví zápis z jednání.

Úkoly v eWay-CRM

Reporty

eWay-CRM disponuje také modulem Reporty, který obsahuje přednastavené sestavy. Manažerům, ale i dalším pracovníkům nabízí různé pohledy na uložená data.

Lze kupříkladu vyčíst úspěšnost konkrétního obchodníka, nejlepší zdroj poptávek či vyjet seznam příležitostí bez naplánovaného úkolu.

Jste jen pár kliknutí od toho, abyste zjistili finanční výnosnost projektů, ziskovost či obratovost zákazníků anebo přehled docházky (pracovních výkazů) zaměstnance v daném měsíci.

Reporty v eWay-CRM

Neváhejte a vyzkoušejte!

Stiskněte tlačítko a stáhněte si eWay-CRM zdarma.
Nebo si sjednejte s námi schůzku.
Vše si spolu projdeme.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce