Jak vytvořit povinné pole v příležitostech a projektech

Jak používat eWay-CRM » Administrace / Přizpůsobení » Jak vytvořit povinné pole v příležitostech a projektech

Jestliže si chcete být jisti, že vy nebo vaši spolupracovníci jste nezapomněli vyplnit některé důležité hodnoty (např.: očekávaný příjem nebo datum dokončení) a aby vaše reporty byly kompletní, eWay-CRM zkontroluje, zda pole obsahuje hodnotu, dříve než se budete chtít přesunout v příležitosti nebo projektu o krok dál.

Například, v případě, že příležitost má stav Převedený a vy ji dále chcete uložit jako Nabídka bez vložené hodnoty do pole Očekávaný příjem, eWay-CRM vám neumožní stav uložit a označí vám nevyplněné pole červenou barvou.

Jestliže chcete toto pravidlo nastavit, postupujte dle instrukcí, které jsou popsány níže.

  1. Na hlavní pásu karet v eWay-CRM jděte do záložky Administrační nastavení.

  2. V záložce Nastavení modulů vyberte Workflow schémata > DealOpportunity (nebo Project). Na pravé straně můžete vidět dva sloupce – Počáteční stav a Konečný stav.

  3. Například: Pole „Očekávaný příjem“ chcete nastavit jako povinné pole ve chvíli kdy přesouváte příležitost ze stavu Převedený do stavu Nabídka. Dvojitým klikem klikněte na řádek PřevedenýNabídka a v nově otevřeném okně pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  4. V rozbalovacím menu vyberte položku Předcházející akce a klikněte na tlačítko Přidat akci.

  5. Vyberte položku Ověřit zda pole není prázdné a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  6. Do pole Databázové pole napište slovo „Price“.

    Poznámka: Jakékoliv pole můžete vytvořit jako povinné. Chcete-li znát správné jméno pole, které se používá v SQL databázi, klikněte na kartě položky a na klávesnici stiskněte levý Alt+F1.

  7. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další > a pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.
  8. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.

V případě, že potřebujete pomoc s přizpůsobením nebo chcete, abychom to udělali za vás, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!