Jak vytvořit nový úkol

Vytvořte si jednoduchý TODO list v eWay-CRM

Jak používat eWay-CRM » Úkoly » Jak vytvořit nový úkol

eWay-CRM je úzce propojen s modulem Úkoly v aplikaci Microsoft Outlook.

Můžete buď:

  • vytvořit úkoly právě v eWay-CRM nebo
  • vytvořit úkoly nejdříve v aplikaci Outlook a poté propojit s položkami v eWay-CRM.

Úkoly budou zobrazeny v eWay-CRM i v aplikaci Outlook a budou automaticky synchronizované.

V eWay-CRM můžete úkoly najít na kartách jednotlivých položek pod záložkou Úkoly.

Vytvoření nového úkolu v eWay-CRM

  1. Otevřete kartu jakékoliv položky (kontakt, společnost, příležitost, projekt atd.) Klikněte na Vytvořit a vyberte Úkol.

  2. Vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení, Termín splnění atd.

  3. Pro uložení nového úkolu klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Vytvoření nového úkolu v aplikaci Microsoft Outlook

  1. V aplikaci Microsoft Outlook jděte do modulu Úkoly (v levém menu dole).

  2. Chcete-li vytvořit nový úkol, klikněte na tlačítko Nový úkol.

  3. V okně Úkol vyplňte všechna nezbytná pole – Předmět, Datum zahájení, Termín splnění atd.

  4. V horní části okna vyberte Nadřazenou položku (společnost, projekt, příležitost, kontakt atd.). V případě, že toto pole ponecháte prázdné, úkol nebude uložen do eWay-CRM a zůstane pouze v aplikaci Microsoft Outlook.

Jakmile vyplníte všechna požadovaná pole, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!