Jak vytvořit nový kontakt v eWay-CRM Mobile

Jak používat eWay-CRM » eWay-CRM Mobile » Jak vytvořit nový kontakt v eWay-CRM Mobile

Při vytváření nového kontaktu je vhodné mít již vytvořenou společnost, která je s kontaktem svázána.

Pro vytvoření nového kontaktu je možné použít dva způsoby:

  1. V hlavním okně aplikace klikněte na ikonu +.


    Poté vyberte možnost Nový kontakt.

  2. Pokud jste v seznamu kontaktů, stačí klepnout rovnou na ikonu +.

V obou případech se otevře okno pro vyplnění údajů o novém kontaktu. Jsou zobrazena výchozí pole, ale pomocí možností Přidat pole si můžete zobrazit další pole, která jsou pro kontakt dostupná.

Napište jméno a příjmení kontaktu a můžete vložit i fotografii osoby. Následně vyberte společnost, pro kterou kontakt pracuje (společnost může být přidána ze seznamu anebo jako text):

Adresa na kontaktu se automaticky vyplní podle vybrané společnosti. Pak už stačí vyplnit další potřebné údaje a následně stisknout Uložit v pravém horním rohu.

Kontakt se uloží a vám zůstane zobrazen na displeji, takže si můžete překontrolovat údaje, anebo rovnou pracovat s daty, která jste zadali, například volat, psát, apod.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!