Jak vytvářet projekty manuálně

Mějte na očích všechny své právě probíhající projekty

Jak používat eWay-CRM » Projekty » Jak vytvářet projekty manuálně

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Nový a vyberte Projekt.

  2. Na kartě projektu specifikujte Název projektu, krátký popis toho, co budete dodávat (1) a případně Odběratel, Kontaktní osoba (2), Plánovaný konec (3) a Plánovaný zisk (4).

Jestliže se jedná o nového odběratele a/nebo novou kontaktní osobu, budete je možná chtít vytvořit manuálně. Chcete-li novou společnost nebo nový kontakt vytvořit, klikněte na znaménko plus, které najdete hned vpravo vedle pole Odběratel / Kontaktní osoba. Nová karta této položky se vám otevře pomocí vyskakovacího okna.

  1. Je možné, že budete chtít vybrat typ projektu.

Každý typ má své vlastní workflow.

Chcete-li vytvořit vlastní typy a vlastní workflow postupujte podle instrukcí, které najdete zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!